ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

همه همان جاییم

تاریخ درج : دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

حمله به ایران از خوزستان شروع شد. اول از همه هم خوزستانی ها ایستادند. آن قدر مقاومت کردند تا نیرو رسید. از همه جای ایران با غیرت ها جمع شدند و برای دفاع رفتند خوزستان. در جایی خواندم از شهیدی در یکی از روستاهای اطراف سرخس. دورترین جا به خوزستان. غیرت فاصله ها را پر می کند. مشهد، تبریز، تهران، سیستان، قم، رشت، همدان و همه جا. واقعیت این است که ما ناقد دولت و دولتمردان هستیم ولی درباره ایران شوخی نداریم. هر لحظه نیاز باشد، هر جا لازم باشد، همان‌جاییم!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81866

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی