ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

هواخواهان نمادگرایی

تاریخ درج : سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

     استفان مالارمه اديب فرانسوی، در ۱۸ مارس ۱۸۴۲م در پـــاريــــس به دنيـــــا آمـــــد. وی پس از گذراندن تحصيلات خود و فراگيری زبان انگليسی، به تدريس اين زبان و نيز ترجمه‌ برخی اشعار شاعران انگلستان پرداخت. مالارمه مدت‏‌های طولانی، محفلی با نام «سه‌شنبه» در خانه‏‌اش تشكيل می‌داد كه در آن، هواخواهان مكتب سمبوليسم يا نمادگرايى به گفت و گو می‌نشستند. بر اساس اين مكتب، احساسات و حالات روحی به طور غيرمستقيم از راه نمادها به خواننده يا شنونده القا می‌شود. شخصيت گيرا و حســــن بيان مالارمه، بسياری را به محفل سه‏‌شنبه‏‌های او كشاند و خود وی رهبری نمادگرايان را به عهده گرفت. مالارمه با تاثير از برخی از ادبای گذشته، نه تنها در به كار بردن كلمات، امساک ‌كرده، بلكه ابهام در نوشتن را تشويق می‌کرد و به طور عملی توجهی به ساختمان دستوری زبان نداشت. از نظر وی، شعر برای عوام بايد معماگونه باشد و برای اهل فن و محرمان راز، چون موسيقی مجلسی. مالارمه در پی آن بود تا شعر را از هر چه مادی و محسوس است برهنه سازد و احساسات و انديشه‏‌های ناخودآگاه را با اشارات غيرمستقيم، با به كار بستن اصوات و تصاوير بيان كند كه اين خود مايه‌ ابهام شعر و نثر او شده است. از مالارمه آثاری از نظم و نثر شامل مجموعــــه‏‌ای از اشعــــار جوانی شاعر و نيز پريشان‏‌گويی درباره‌ نظريات زيبايی‌شناسی او بر جای مانده است.استفان مالارمه سرانجام در نهم سپتامبر ۱۸۹۷م در ۵۵ سالگی درگذشت.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81116

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی