ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

وظایف ‏ رئیس‏ ‏ قوه‏ قضائیه

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸

اصل‏ یکصد و پنجاه و هشتم

 وظایف‏ رئیس‏ ‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ شرح‏ زیر است: 1. ایجاد تشکیلات‏ لازم‏ در دادگستری‏ به‏ تناسب‏ مسئولیت‏های‏ اصل‏ یکصد و پنجاه‏ و ششم‏؛ ‎‎‎‎‎‎2. تهیه‏ لوایح‏ قضایی‏ متناسب‏ با جمهوری‏ اسلامی‏؛ ‎‎‎‎‎‎3. استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغییر محل‏ ماموریت‏ و تعیین‏ مشاغل‏ و ترفیع آنان‏ و مانند اینها از امور اداری‏، طبق‏ قانون‏.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/105808

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی