ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

وقتی ترمز می برد؟!

تاریخ درج : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مهتاب غزالی

 

 

در خبرها بود که راننده یک مینی بوس سرویس دانش آموزان در تهران که ترمز خودرویش بریده بود توانست با مهارت تمام با اتکای تجاربی که داشت، مینی بوس را به صورت سالم متوقف کند، به طوری که هیچ آسیبی به سرنشینان نوجوان مینی بوس وارد نشد.البته، این گونه موارد استثناست و در بیشتر موارد خسارت جانی و مالی فراوان به بار می آید در ضمن ترمز گرفتن در مواقع عادی بسیار ساده است، ولی راننده ای ماهر است که اصول ترمز گرفتن به هنگام ترمز بریدن (یا خالی کردن) ترمز را بداند.اولا، اگر به طور مرتب خودروهای خودمان را به مراکز معاینه فنی ببریم، احتمال ترمز بریدن بسیار کاهش پیدا می کند چون در آن مرکز اول از همه سیستم ترمز، بوستر و مخزن روغن ترمز را به طور کامل چک می‌کنند، اما به طور معمول خودمان هم می توانیم این موارد را کنترل کنیم.با این همه اگر در حال رانندگی متوجه شدیم که پدال ترمز به راحتی تا ته پایین می رود و در حقیقت ترمز خالی کرده و بریده اول با روشن کردن چهار چراغ چشمک زن دیگران را متوجه کنیم و سپس با خونسردی سعی کنیم چند بار پدال را پشت سرهم و سریع به صورت پمپ فشار  دهیم تا اگر روغن ترمز در لوله ها هست، حرکت کند، اگر این عمل موثر نبود، باید دنده ها را معکوس کنیم به طوری که وقتی به دنده یک می رسیم، سرعت ماشین به حداقل رسیده باشد و در این حالت با انتخاب مسیری که به طور کامل باز است ترمز دستی را به آرامی بالا بکشیم ، این ترمز به خوبی عمل می کند اما بیشتر از حد معمول طول می کشد که ماشین متوقف شود اگر این موارد کارساز نبود، آخرین گزینه در چشمه ها،بوته زارها و مزارع کنار جاده است که باید پس از کاهش سرعت وارد آنها شد و ماشین را با تسلط کامل متوقف کرد. 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74179

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی