ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پارک هوشمند به 138 خیابان شهر می رود

تاریخ درج : سه شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
صلواتی: طرح های قبلی برای مدیریت پارک خودروها موفق نبود

موفق نبودن طرح های اجرا شده در رابطه با پارک حاشیه ای در خیابان ها، افزایش پارک دوبله و همچنین توزیع عادلانه فضای پارک باعث شده تا طرح پارکومتر که به پارک حاشیه ای هوشمند تغییر نام پیدا کرده در خیابان ها اجرا شود. پارک دوبل حاشیه خیابان ها آنقدر افزایش پیدا کرده که فضای چندانی برای تردد خودروها وجود ندارد و همین موضوع باعث افزایش ترافیک سطح شهر شده است.معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه شهروندان باید به این باور برسند که به حقوق یکدیگر احترام بگذارند،  چراکه با پارک دوبل یک خط از خیابان را از مسیر خارج کرده و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق سایر شهروندان است، گفت: متاسفانه با وجود ایجاد فضای پارک در خیابان های مختلف ظرفیت‌ پارکینگ‌ها تکمیل نمی‌شود و مردم عادت استفاده از امکانات ایجاد شده مانند پارکینگ های شهر را به جای پارک کنار خیابان ندارند.علیرضا صلواتی خاطر نشان کرد:  پارک حاشیه‌ای هوشمند قرار است به صورت آزمایشی در 30 خیابان شهر تا آبان ماه اجرا شود و پس از رفع کمبودهای احتمالی در 138 خیابان شهر پیاده سازی گردد تا هم از تعداد تخلف ها کاهش پیدا کند و هم اینکه پارک در خیابان های شهر ساماندهی شود. به گفته وی، پیش از این طرح های مختلفی مانند پارکبان، پارک سکه ای در سطح شهر در نظر گرفته شد که با استقبال و موفقیت چندانی همراه نبود، اما امیدواریم در این پروژه بتوان شهروندان را با مدیریت شهری هم سو کرد.به گفته وی، قیمت ها به گونه ای پیش بینی شده که شهروندان نه تنها به انجام کارهای روزانه خود سرعت بدهند، بلکه تمایل بیشتری به استفاده از پارکینگ‌های سطح شهر پیدا کنند،  چرا که هزینه این فضای پارک به نسبت پارکینگ ها بیشتر است. نحوه کار و استفاده از دستگاه‌های نارنجی رنگ پارکومتر کنار خیابان ها نیز بر روی دستگاه قرار گرفته است. برای پارک کردن در خیابان‌هایی که مجهز به پارکومتر شده ابتدا راننده باید خودروی خود را در محلی که خط‌کشی شده و حتما بین خطوط و در داخل جایگاه پارک کند، سپس به هر جایگاه یک شماره و یک جهت اختصاص یافته که کنار جایگاه حک شده  و نشان‌دهنده شماره جایگاه خودرو و جهت آن است و محل قرارگیری دستگاه پارکومتر را نشان می‌دهد.این دستگاه با «اصفهان‌کارت» فعال می‌شود و در یک سوی این دستگاه 8 دکمه مربوط به 8 جایگاه پارک است و 2 دکمه دیگر برای تائید و لغو است و راهنمای استفاده از دستگاه بر روی خود دستگاه قرار گرفته تا شهروندان بتوانند به راحتی بیشتر از آن استفاده کنند. گروه شهر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93430

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی