ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پدر نشریات طنز

تاریخ درج : شنبه ۲ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نشــریــه «جـارچی ملــت» که  از  نخستیــن کاریکاتــورهای مطبوعاتی به حساب می آید، به سال 1332ه.ق پدر تمام نشــریات طنـــز محســـوب می‌شــود. این نشـــریه نخستیـــن نشریه ای بود که در ایران از کاریکاتور استفاده کرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75864

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی