ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پدیدارشناسی چت

تاریخ درج : سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سعید صاعدی

در بخش اول به نقایص چت به عنوان شیوه ای ارتباطی در مقایسه با دیگر شیوه ها پرداختم و بیان کردم که چت کردن عاری از چه عناصری می باشد.عاری شدن چت از عناصر نامبرده هویتی پارادوکسیکال به وی می بخشد.از طرفی این چنین تقلیل سازی و ساده سازی در ماهیت یک شیوه ارتباطی موجب فراگیری و دردسترس بودن آن برای هر طبقه و طیفی از کاربران زبانی می شود؛  به گونه ای که کمترین محدودیت را می توان در گستردگی و تنوع طیف کاربران آن دید.اما از سوی دیگر به خاطر همین تقلیل یافتگی و ساده سازی ، دامنه  محتوایی که می تواند در یک دیالوگ واقع شود بسیار بسیار تنگ می شود!این تقلیل سازی شکل و شمایلی فرمال شبیه به قالب های منطقی به چت داده که در اولین مواجه کاربران زبانی به خاطر همگانی و ساده بودنش معمولا توهمی از فراخی کاربری را برایشان فراهم می آورد.مانند بسیاری از کاربران علم منطق که وقتی انواع مختلفی از جملات زبان طبیعی و روزمره را در قالب‌های کلی و فرمال منطق وارد می کنند خلاف جهت انتظار اولیه از منطق، نتایجی پارادوکسیکــال و آشکــارا نــادرست به دست می آوردند.ساده سازی و تقلیل یافتگی هرچند توهم همگانی بودن و وسعت کاربری را به طور معمول فراهم می‌کند؛ اما در عمل بسیار بسیار دامنه تنگ و محدودی را برای کاربران به ارمــغان می آورد.سخن این نیست که چت کردن هیج گونه دامنه کاربری در گفت و گو های روزمره ندارد و شیوه ای به کلی نارسا در دیالوگ برقرار کردن می باشد بلکه نقطه کانونی مسئله دقیقا در مورد انتظار و عملکرد کاملا متفاوت و در جهت مخالف کاربران نسبت به ماهیت حقیقی چت می باشد.تمام جــملاتی که به نــحوی حاوی باری از احساسات انسانی در تنوع بی حد و حصر خود باشند از خشم و نفرت و عشق و خصم و .. .یا به خاطر تنوع فرهنگی و تفاوت گویش  میان دو نفر جملات دارای تاکیدها و استرس های دوگانه و چندگانه ای باشند که در نتیجه از یک جمله واحد به خاطر فقدان لحن و احساس گوینده کژتابی ها و کج فهمی هایی در جریان گفت و گو رخ دهد ...یا جملاتی که در لحظه و حین چت مخاطب را به واکنش سریعی از احساسات برانگیزد و یا با جهت‌گیری به سمت ذهنیات پیشینی هریک از دوطرف گفت و گو؛  یکباره حاوی باری از معانی ارزشی لزوما مثبت یا منفی و یا حتی احساسی شود .اینها همه نمونه هایی از محتواهایی هستند که در قالب و زمین تنگ چت به دشواری قابلیت گنجاندن دارند و همواره به خاطر بار خاص معنایی و احساسی که با خود حمل می کنند با قرار گرفتن در ساختار چت نتیجه ای جز انبوه سو تفاهم ها و کج فهمی ها به دنبال نخواهند داشت.به طور کلی به نظر می رسد در هر محتوایی که به گونه ای مبتنی بر زیست جهان یک شخص یا یک فرهنگ و یا تنیده در حجمی از تجارب انسانی و فرهنگی باشد و به نحوی قرار باشد ما را با زیست جهان مخاطب بیش از پیش آشنا کند ، قرار گرفتن چنین محتوایی در قالب چت تقریبا نا ممکن می‌باشد و در عمل راهی به درک بیشتر دو نفر از زیست جهان همدیگر نمی‌گشاید.بسیاری از ما بر حسب تجارب شخصی مان گواه بر این مسئله هستیم که بسیاری از محتواهای قابل گفت‌وگو در تنگنای قالب چت قابلیت مطرح شدن را ندارند؛  اما با این وجود همچنان دچار این توهم هرمنوتیکی می شویم و انتظاری دیگرگون از چت به عمل می آوریم تا جایی که اولین نقطه آشنایی عاشقانه دو جوان در سرزمین چت جوانه می زند و با ساعت های طولانی و متمادی در عرض و طول مختصات چت رشد و پرورش می‌یابد و بعد از روزها و حتی ماه ها یک واقعیت به تمام عیار مجازی و در عین حال عاشقانه پیدا می کند!چرا با وجود علم و معرفت به چنین توهم هرمنوتــیکی که در ذات پــارادوکسیکال چت رخنه کرده است؛ باز همچنان انگیزشی سخت و تنومند به کاربری آن در جهتی مخالف و عکس داریم ؟چه انگیزش روانشناختی هر بار به ما اجازه ارتکاب چنین اشتباه معرفت شناختی می دهد؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61076

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی