ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پرسش مهر

تاریخ درج : سه شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 دانش آموز باید بتواند در مدرسه مهارت‌های مختلف را یاد بگیرد، ذهن او کارگاه عقل، خلاقیت و #مهارت_آموزی باشد.

#سوال_مهر امسال: «پارسال چه مهارت‌هایی را در مدرسه آموختید و امسال چه انتظاراتی در این زمینه دارید؟» دانش آموزان پاسخ دهند که چه کسی و کدام معلم بیشتر به آنها در زمینه مهارت‌آموزی کمک کرده و به نظر آنها کدام مهارت‌ها برای آینده زندگی آنها بیشتر مفید بوده و به کار می‌آید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81946

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی