ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پروژه های اجباری عمرانی

تاریخ درج : دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

 ترنج مدرس
شهرها به‌عنوان کانون‌های قدرت و ثروت در رقابتی تنگاتنگ قرار دارند. رقابت شهرها در ارتقای کیـفـیـت زندگی، ارائه خدمات، حفاظـت از محیط زیست و پیشرانی در اقتصـــاد کـــــلان‌شــــهــــری در بـــهـــبـــود یـــــا توسعه‌نیافتگی شاخص‌های ملی نقش مهمی دارد. نحوه مواجهه و چگونگی رقابت برای جذب ثروت، منابع و رسیدن به پایداری و پیشرفت همه‌جانبه کلان‌شهری در گرو حکمروایی شایسته شهری و فرایند مدیریت شهری است. به عبارت دیگر، جایگاه و کیفیت زندگی شهرها و شهروندان، تـــابــعــــی از کــارآمـــدی، اثــربخشی، تخصص‌گرایی، اجماع‌گرایی، مشارکت، توجه به مقتضیات محلی در حوزه نظارت، مقررات‌گذاری و اجراست.

 

 

ضرورت ترسیم سند اداره شهر
 بهبود کیفیت زندگی شهرنشینی در همه حوزه‌های مرتبط تابع سازوکار مدیریت و اداره شهر است، مدیریت شهری به‌عنوان نزدیک‌ترین سطح خدمات‌رسان به شهروندان بر کوچک‌ترین ابعاد و وجوه زندگی ساکنان اثرگذار است و شهروندان روزانه تحت تاثیر کیفیت و نحوه ارائه خدمات و تصمیمات مدیریت شهری قرار دارند. واقعیت این است به واسطه چالش‌های ساختاری اقتصادی، اجتماعی، محیط‌زیستی، شهرسازی، ایمنی و مدیریت بحران و حمل و نقل در شهرهای ایران به‌ویژه کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، اداره شهر به‌عنوان راهبری عرصه عمومی، مستلزم تخصص و دانش مرتبط است. مبدل گشتن شهرها به مکان‌های سرمایه گریز،آمار بالای بیکاری با انبوه مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از معضلات اصلی امروزه مدیریت شهری است.اصول ششم و هفتم و همچنین اصول یکصدم تا یکصدوششم قانون اساسی در خصوص حدود اختیارات شوراها نشانه اهمیت مدیریت شهری است که طبق آن مقرر شد شوراها به‌عـــنـــــوان نمایندگان مردم در امور محــلــی، بسترهای مشارکت مردم در امور محلی را فراهم کــــنند و بدین وسیله زمینه پیشرفت سریع در حوزه‌های مختلف شهری را فراهم کنند.جهت دهی فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار، از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران شهری محسوب می‌شود.شوراها به‌عنوان پشتوانه فکری و اجرایی برای شهروندان، باید مشخص کنند که از نظر آنها مفهوم کار کردن برای شهر چیست.

 

 

اجبار به عمران!
در واقع نبود تعریف مشخص از واژه کار توسط مدیریت شهری در بسیاری از شهرهای کشور باعث شده تا شهرداران به علت عدم کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، با واژه عدم کارایی توسط مردم شهر  یا حتی نخبگان مواجه شوند. این در حالی است که انتخاب شهردار تنها یکی از عوامل مهم موفقیت شهری است.نحوه تعامل شورا با شهرداری ها،کیفیت پرسنل شهرداری و درآمد شهرداری ها، از جمله موارد بسیار مهم در مدیریت شهری است.نگاهی به وضعیت درآمد شهرداری‌ها نشان می دهد که اتکا به درآمدساخت‌وساز، از اصلی‌ترین ویژگی درآمدی شهری بوده است. بی شک مواردی همانند احداث پارک، پل و... می تواند  بخشی ازمفهوم کار باشد اما همه آن نیست!تجربیات پنج دوره شورای اسلامی شهرها نشان داده که چنین دیدگاهی، عرصه حیات شهری را به بن بست می رساند. چنین برداشتی از مقوله کار در یک دوره مدیریتی که قابل نمایش و در چشم باشد چنان تاسف بار است که کارهایی در شورای شهر و شهرداری‌ها انجام شده که تا دهه ها شهرداری‌ها را مقروض و مدیریت شهری و شهروندان را متضرر کرده است.

 

مردم مشارکت گریز
مردم انتظار دارند تحولات طی چهارسال به صورت گسترده و بدون مشارکت لازم توسط آنها انجام شود. این گونه برداشت ها باعث می شود کلنگ  پروژه‌های سنگین به زمین بخورد و این در حالی است که درآمد سالانه این شهرداری ها هزینه یک دهم آن را نیز تامین نمی‌کند. با چنین طرز تفکری که بیلان کار شهرداری در کلنگ زنی پروژه ها،تعریض و حجم آسفالت معابر و... خلاصه شده و شهرداری ها برای تامین نظر و خواسته مردم مجبور به انجام و ارائه چنین عملکردی می‌شوند،سخن گفتن از مسائل شهری مانند شهر انسان محور،شهر زیست پذیر،توسعه زیر ساخت ها،ارتقای کیفیت فضای شهری و... بی‌معناست. به همین دلیل اهمیت تعریف صحیح از کار در مدیریت شهری ضروری است. در غیر این صورت بحران ورشکستگی دامان شهرداری‌ها را خواهد گرفت و امکان حرکت به سمت و سوی توسعه پایدار شهری میسر نمی شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/93347

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی