ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پروژه های شهری سریع تر اجرایی می شوند

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
روش های جدید تامین مالی در دستور کار شهرداری

مینا ایزدی

 

 

 

 انتشار اوراق مشارکت که تاکنون برای تامین منابع مالی چندین پروژه شهری در اصفهان عملیاتی شده این بار به روند اجرای فاز یک خط دوم قطار شهری سرعت بخشیده است. تامین مالی پروژه های شهری از طریق انتشار اوراق مشارکت، مشارکت هر چه بیشتر شهروندان اصفهان را در اجرای پروژه های شهری به دنبال دارد و منجــر به بهره‌مندی خریداران این اوراق از امتیازات و دستاوردهای حاصل از  اجرای این پروژه ها خواهد شد. این‌طور که مسئولان شهری می گویند تمام اوراق مشارکت خط دوم متروی شهری به فروش رفته و به دلیل تجربه موفق شهرداری در استفاده از روش های جدید تامین مالی، از این پس انتشار اوراق صکوک و اوراق اجاره برای اجرای پروژه های شهری در دستور کارقرار می گیرد.

 

 

استفاده از اوراق مشارکت یکی از منابع اصلی تامین منابع مالی پروژه‌های سودده شهری محسوب می‌شود. این اوراق نوعی ابزار تامین اعتبار طرح‌های عمرانی دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی به شمار می‌رود و منبع آن اندوخته‌ها و منابع مالی مردم است. شهرداری ها در کشورهای توسعه یافته از حضور مردم برای تامین منابع مالی مورد نیاز برای اداره شهر استفاده می کنند. استفاده از روش های جدید تامین مالی که در کشورهای توسعه نیز رواج دارد منجر شده تاشهرداری‌ها منابع مالی موردنیاز خود را برای توسعه پایدار شهری به واسطه مشارکت شهروندان تامین کنند. استفاده از اوراق مشارکت به عنوان یکی از روش های جدید تامین مالی پروژه ها که در شهرداری برخی از شهرهای بزرگ کشور  به کار رفته بود دراجرای چندین پروژه شهری اصفهان نیز عملیاتی شده است تا کمبود منابع مالی مانع از اجرای پروژه های شهری نشود.  شهردار اصفهان گفته است احداث خط دوم مترو از یک سال پیش آغاز شده، اما به دلیل مشکلات مالی سرعت پیشرفت آن مناسب نبوده است. به گفته نوروزی سال گذشته بودجه خاصی برای اجرای دومین خط مترو در نظر گرفته نشده بود و بیشتر آن به تکمیل خط نخست آن اختصاص داشته است. با پیشنهاد شهرداری اصفهان و با تصویب شورای شهر، انتشار پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی فاز یک  خط دوم قطار شهری اصفهان با سود 20 درصد در دستور کار قرار گرفت.حالا پروژه خط دوم قطارشهری که با هدف افزایش آسایش و رفاه شهروندان اصفهانی تعریف شده روی ریل افتاده تا  شهروندان از آثار جانبی مثبت ناشی از اجرای هر چه سریع تر این پروژه شهری بهره مند شوند. مدیر امور درآمدشهرداری به تازگی از فروش تمام ارواق مشارکت پروژه خط دوم متروی شهری خبرداده و عملکرد شهرداری اصفهان را با وجود نوسانات اقتصادی در بازار ارز و حوزه پولی کشور در زمینه فروش تمامی این اوراق به واسطه اخذ مجوز تمدید از بانک مرکزی مناسب ارزیابی کرده است.

 

 

 

     تسریع در روند پیشروی پروژه های شهری
انتشار اوراق مشارکت درتامین مالی پروژه های پیشین شهرداری اصفهان نیز به کار گرفته شده است. نادر آخوندی به اصفهان زیبا می گوید: انتشار اوراق مشارکت با مبلغی معادل 20میلیارد تومان برای انجام پروژه بدنه شرق چهارباغ انجام شد و پس از آن برای پروژه میدان امام علی ( ع ) و انجام پروژه بافت های فرسوده اصفهان نیز انتشار اوراق مشارکت صورت گرفت، برای تامین مالی پروژه خط یک متروی اصفهان اما در سه مرحله اوراق مشارکت به فروش رسید و به تازگی نیز برای پروژه خط دوم متروی اصفهان 500میلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر شده که تمامی این اوراق به فروش رفته است. نادرآخوندی تصریح می کند: اجرای پروژه خط دوم مترو باهدف ارتقای آسایش شهروندان اصفهانی عملیاتی می شود بنابراین مشارکت در تامین مالی این پروژه به نفع خود شهروندان است. آخوندی تاکید می کند: نتایج و مزیت های پروژه هایی که در سایر سازمان ها از طریق اوراق مشارکت تامین مالی می‌شوند در سطح ملی است، اما تاثیرات اجرای پروژه خط دوم مترو به طور مستقیم برای شهر اصفهان و بــــه نفــــع شهــــروندان اصفهانی اســــت بنابراین مشارکت در تامین مالی این پروژه علاوه بر مسائل زیست‌محیطی و تسهیل در روند حمل و نقل شهری منجر به اشتغالزایی برای شهروندان اصفهانی نیز می‌شود ضمن اینکه سود متعارف اوراق مشارکت نیز 20 درصد است که این امر نیز یکی دیگر از مزیت های اقتصادی تامین مالی پروژه خط دوم مترو از طریق انتشار اوراق مشارکت به شمار می رود. مدیر اموردرآمد شهرداری اصفهان عنوان می کند: سود اوراق مشارکت به دلیل رعایت مباحث شرعی علی الحساب است و در پایان پروژه براساس انجام ارزیابی اقتصادی مازاد یا سود این پروژه بین خریداران اوراق مشارکت تقسیم می شود. آخوندی می گوید: برای تامین مالی پروژه‌ها فقط بحث انتشار اوراق مشارکت مطرح نیست بلکه تامین مالی پروژه ها از طریق سایر روش‌ها همچون انتشار اوراق صکوک و اوراق اجاره نیز در دستور کار قرار گرفته است ،اوراق مشارکت یکی از گزینه های تامین مالی پروژه های شهری است که به دلیل تجربه‌ای که از گذشته درتامین مالی پروژه ها با انتشار اوراق مشارکت داشته ایم برای پروژه خط دوم مترو نیز استفاده شد. مدیراموردرآمدشهرداری اصفهان عنوان می کند: آن دسته از پروژه های شهرداری  که باید از طریق روش های جدید تامین مالی اجرایی شوند هنوز مشخص نشده و در حال حاضر در مرحله برنامه ریزی برای تعیین این پروژه ها هستیم، اما استفاده از ســـایر روش هــــای تامین مالی جدیـــد در مقایسه با انتشار اوراق مشارکت می تواند تامین منابع ارزان تری برای شهرداری باشد. خط دوم قطار شهری اصفهان در دو فاز  از شهرک امام حسین (ع) تا میدان امام علی(ع) و از میدان امام علی (ع) تا مدرسه نجفی اجرایی می شود. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75239

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی