ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پزشکان از اداره مالیات می ترسند

تاریخ درج : یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
سرک کشیدن دارایی به حساب پزشکان درست نیست

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، درباره امتناع پزشکان از وجود کارت‌خوان در مطب گفت: تنها مشکل پیش رو، ترس از دارایی است. زیرا آنها به حساب های خصوصی پزشکان سرکشی می کنند تا ببینند چقدر درآمد دارند و بعد مالیات  را بگیرند. در حالی که این کار هرگز درست نیست، زیرا امسال تعرفه ها با تورم بالا نرفته و آنها سایر هزینه های مطب را محاسبه نمی کنند. به گزارش مهر، خسرونیا با بیان این مطلب که فقط کارگران و کارمندان مالیات واقعی را پرداخت می کنند، افزود: مگر سایر شغل های آزاد مالیات واقعی خود را پرداخت می کنند که دارایی به حساب های خصوصی پزشکان سرکشی می کند.وی با تاکید بر اینکه هیچ الزامی برای استفاده از کارت‌خوان در مطب ها وجود ندارد، گفت: اجبار مطب‌ها به استفاده از کارت‌خوان، غیرقانونی است چون هیچ الزامی در این خصوص وجود ندارد که بخواهد پزشکان را ملزم به استفاده از کارت‌خوان در مطب کند.خسرونیا با عنوان این مطلب که پزشکان بایدبر اساس تعرفه ای که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کرده اند، از مردم پول بگیرند، افزود: جامعه پزشکی باید طبق ضوابط رفتار کند.این متخصص داخلی با طرح این موضوع که تا چند دهه قبل مردم در مراجعه به مطب پزشک به جای پول، گردو و ماست و پنیر می دادند و پزشک هم آنها را قبول می کرد، ادامه داد: دلیلی ندارد که به طور حتم کارت‌خوان در مطب باشد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/80026

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی