ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پس اندازهای مبادا

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

ترنج مدرس

 

سپرده گذاری و پس انداز با تفکر «روزهای مبادای» مردم ایران شکل گرفته که فرهنگ به فرهنگ و منطقه و به منطقه، نوع و اندازه آن فرق دارد. اصفهانی ها از قدیم، فــــرش، طلا، نقره، ترمــه و ملک پس‌انداز می کردند. مغازه داران ریشه دار اصفهان که امروز قدم به سالمندی گذاشته اند، سندمنگوله دار چند مغازه و خانه را در گاوصندوق خانگی خود نگهداری می‌کنند. آنها حساب پس انداز هم دارند تا در روزگار خانه نشینی، پشتی امن زندگیشان باشد.وضعیت سپرده های بانکی، پس لرزه تغییروضعیت اقتصادی است. در واقع میزان و حجم این حساب نوعی احساس امنیت محسوب می شود. دماسنج اقتصاد که داغ شود، احساس امنیت که بالا و‌پایین شود، مدل حساب ها نیز تغییر می کند.

 

    چرتکه
آن گونه که ایسنا گزارش داده سال گذشته از ۱۴۸۵ هزار میلیارد تومان سپرده های  غیردولتی و غیرحقوقی در بانک ها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به سپرده های کوتاه مدت و  ۱۲۳۳ هزار میلیارد تومان آن سپرده های مدت‌دار بوده است.بنابراین برخلاف کاهش میزان ســود سپرده بلندمدت، باز هم سود این حساب ها نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی و تولیدی، صرفه اقتصادی داشته است. در سال ۱۳۹۲ سپرده های بانکی  ۶۰۶ هزار میلیارد تومان بود. این رقم به ۷۴۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ و ۱۲۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ رسیده است. درصد رشد سپرده های مردم در بانک ها ۲۳,۳ درصد در سال ۱۳۹۳، ۳۱,۲ در سال ۱۳۹۴، ۲۳,۹ در سال ۱۳۹۵ و ۲۲,۴ درصد در سال ۱۳۹۶ بوده است.  رشد سپرده ها در سال94نشانه افزایش رشد اقتصادی و درآمد خانوارها در سال یاد شده است.  کاهش سپرده ها در سال96  خروج نقدینگی از‌بانک‌ها به سمت سایر بازارها را نشان می دهد.در سال 1397 همزمــــان با شوک‌های ارزی، ترکیب سپرده‌ بانک‌ها تغییر کرد.در هفت ماه ابتدایی امسال، میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت افـــــزایـــــش و حــــجـــــم سپرده‌های بلندمدت کاهش یافت. طبق داده های بانک مرکزی که روی سایت این نهـــــاد نیـــز قابل مشاهده است، حجم سپرده های واقعــــی و شبه پول تا پایان مهر 97 حدود 1649 هزار میلیارد تومان بـــــوده است.  در این زمان42 درصد سپرده ها معادل 892 هـــــزار میلیــــــارد تومان، بلندمدت بوده که نسبت به پایان سال 1396 حدود 4 درصد کاهش نشان می دهد. این کاهش،  پس لرزه تغییرات اقتصادی است که به‌علت صعود قابل توجه نرخ ارز، سکه و مسکن در تابستان امسال رخ داد. کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصاد، روی دیگر سکه تغییرات حساب بانکی است.

 

    زنگ خطر
تغییرات فاحشی که امسال در میزان حساب های پس انداز رخ داد، شاید در تاریخ بانکداری ایران بی سابقه باشد.افزایش قابل توجه حجم سپرده های کوتاه مدت ظرف شش ماه نشان از سود دهک های متوسط جامعه دارد که بازار را به خوبی می شناخته اند. این افراد با حضور به موقع در بازارهای هدف، سرمایه های بلند مدت خود را به دلار، سکه یا ملک تبدیل و به موقع نیز دارایی خود را نقد و به بانک ها بازگردانده اند.میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت اشخاص غیر حقوقی در اسفند 96 در بانک ها بیش از 390هزار میلیارد تومان بوده که در پایان شهریورامسال با بیش از100هزار میلیارد تومان رشد به بیش از500هزار میلیارد تومان رسیده است! رقم100هزار میلیارد تومان رشد در واقع سود دهک های متوسط از‌سرمایه ابتدایی خود در بانک هاست. افزایش حجم سپرده های کوتاه مدت که با سود روز شمار به صورت لحظه ای در حال افزایش بود تا‌چند روز آینده، با دستور العمل جدید بانک مرکزی اندکی آرام می گیرد. ماه شمار شدن نرخ حساب های کوتاه مدت، به نفع بانک هایی است که سرمایه بلندمدت خود را از دست داده اند.بررسی وضعیت دارایی نقد شونده و غیرنقدشونده بانک های دولتی و خصوصی در شش ماه اخیر، راوی حکایت تلخ و تامل برانگیزی است. بانک ملی در قالب یک بانک دولتی از نظر میزان دارایی در صدر جـــدول ایســـتاده ویک بانک خصوصی بــا جذب حداکثـــری سپرده هــــای مردم، در‌رتبه دوم قراردارد. به عبارت واضح تر امروز30درصد نقدینگی بانک های کشـــور در‌دستان این بانک است و 70درصد مابقی به‌صورت شبه پول در اختیار سایربانک‌هاست. اگر این بانک به دلایل مختلف اعلام ورشکستگی کرده یا به سرنوشت موسسه های پولی و مالی دچار شود، سونامی آن چندین برابر بزرگ‌تر و غیرقابل جبران تر از موسسه های مالی خواهد بود.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88477

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی