ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

پل خواجو از دید یک معمار ژاپنی

تاریخ درج : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

به پل خواجو بروید و این بار با زاویه دید رافائل بالبوا به این پل نگاه کنید.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88421

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی