ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چالش توسعه مطبوعات محلی اصفهان

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مقداد صرامی*

 

 

رسانه های مکتوب، همواره نقش تاریخی در پیشبرد فرهنگ، اقتصاد و سیاست جامعه داشــــتــــه اند و همواره به عنوان گرانیگاه آگاهی بخشی شهروندان سهم چشمگیر و موثری داشته اند.استان اصفهان نیز با توجه به سهم تاثیرگذاری که بر وقایع ملی دارد و از جایگاه درخشانی در سطح جهانی برخوردارست نیاز به برندهای مطبوعاتی موثری برای افزایش قدرت چانه زنـــــی دارد.تحقیقات و مطالعات کارشناسی نشان می دهد که مطبوعات محلی اصفهان با شش چالش اساسی مواجهند:

 

 

    محتوای ناب محلی
عدم برخورداری از کیفیت تولید محتوای ناب و محلی که گره گشای مشکلات جامعه و بازار باشد و بتواند از سهم تاثیرگذاری بالایی برخوردار باشد و به واسطه مطالب تحلیلی، انتقادی، سازنده و برگزاری میزگردهای مطبوعاتی حول نیازهای واقعی شهروندان و فعالان اقتصادی که بتواند اعتماد اقشار مختلف جامعه را جلب کند، بزرگ ترین چالش محتوایی جراید محلی اصفهان است. عدم باور و حمایت رسانه داران محلی، به طور عملی خبرنگاران و نویسندگان خوش فکر میلی به همکاری با رسانه های محلی ندارند.

 

 

     تیراژ و توزیع هدفمند
عـــدم تولیــــد انبوه تعـــداد نســـخ روزنامه ها و هفته‌نامه‌های محلی به شایستگی و تناسب جمعیـــــت دو میلیـــــون نفــــری کلانشهر و پنـــج میلیونی استان اصفهان زمینــــه ســــــاز ضعــف در فراوانی توزیع شده اســـت. به طـــــور جمعی شمارگان قابل تاملی چاپ نمی شود که انتظار پخش مویرگی داشته باشیم. با فرض بر تولید انبوه همچنیــــن چالــــش شبکه هـــــای پخش مویرگی حرفه ای و نیز با کمبود تعداد کیوسک مطبوعاتی مواجهیم که ناخودآگاه فرهنگ خرید و مطالعه مطبوعات در اصفهـــان تغییر کرده و امروز با فرهنگ و سبک جدیدی از زندگی بدون مطبوعات محلی مواجهیم. برندهای اصفهانی نیز به دلیل کمبود تیراژ و توزیع ضعیف، علاقه‌ای به تبلیغات و حضور در این رسانه ها ندارند.

 

 

    برند خوشنام، شهرت و اعتماد عمومی
دلایلی که در این یادداشت ذکر شده و نیز پایین بودن نرخ تاثیرگذاری مطبوعات بر توسعه جامعه و ضعف در برندسازی رسانه های محلی، به طور عملی زمینه عدم باور عمومی اقشار مختلف جامعه و عدم اعتماد اکثریت گروه های سنی مختلف از مطبوعات محلی شکل گرفته و در نهایت اینکه بیشتر مطبوعات استان اصفهان نتوانسته اند با ظرفیت شهرت و خوشنامی غالب بر سایر رسانه‌ها، برندی فراگیر و گسترده را بر پهنای متنوع جامعه بزرگ استان اصفهان که مبتنی بر باور ذهنی مخاطبان و مشتریان باشند، به بار نشانند.طرح های توسعه‌ای که مدیران مطبوعاتی اصفهان مدعی بر برنامه‌ریزی و پیاده سازی آن هستند نیز بیش از اینکه تاثیر بیرونی داشته باشــد بیشتر برای رضایت دل مالک رسانه بوده و متناسب با شرایط واقعی جامعه و بازار نبوده است. هر چند توفیقاتی از جهت رتبه بندی مطبوعات محلی در رقابت با نشریات سایر استان ها حاصل شده است، اما دلایل درونیو بیرونی متعددی وجود دارد که با کمال تاسف رسانه های محلی اصفهان، جایگاه و سهمی در چانه زنی و رایزنی حقوق مردم اصفهان در ابعاد ملی و در پایتخت ندارند.عدم وجود نقشه کسب و کار واقعی که کانال های درآمدزایی پایدار و مستمری را برای رسانه های محلی محقق کند، بلای جان رسانه داران شده است‌. آسیب هـــایــــی که از این چالش بر توسعه رسانه‌ها وارد یا گاها تحمیل می شود، اصل و اساس توجهیه مندی یک رسانه محلی را زیر سوال می برد.از آنجایی که بنیان رسانه های محلی اصفهان بر اساس منطق و اقتصاد توجیهی نبوده، دم این بی‌انضباطی به صورت فصلی و دوره سر از جایی بیرون می زند و یک باره شاهد استحاله سازمان‌های رسانه ای هستیـــــم. چالش اقتصــــادی باعــــث می‌شــــود به جـــای توسعه کمـــی و کیفی، امروز شاهد عقب‌نشینی مطبوعات از جهــــت کیفیـــت مــحــتــــوا و چـــاپ و کاغذ، تعداد صفحه، تیـــراژ، توزیع و انتشار ضمائم هستیم که نگرانی را دو چندان می کند.درآمدهای مبتنی بر آگهی دولتی و مشتریان دولتی، گــــره گشــــای هزینه هـــــای حرفـــه ای نیست و رســانه دار اصفهانی محکوم به تغییر و تحول در روش و دیدگاه های ســنتی درآمدزا هستند.عبور از مرزهای رسانه های چاپی و ایجاد قلمرو و شهرت در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و موبایلی، سونامی سهمـــگینـــی اســت که عدم برخورداری سهم مطبوعــــات محلی از این فضا باعث عقب ماندگی و پس زدگی اجتماعی جوانان از برندهای مطبوعـــاتـــی اصفهان شــــده اســــت و انتظار می رود بیش از فعالیت های کنونی، جبران کمبود شمارگان چاپی از محل این فعالیت ها نیز بشود.اضافه شدن سرویس های حرفه ای خدمات روابط عمومی، تولید ویژه نامه های موضوعی و رسانه سازی سفارشی از جمله انتظاراتی است که از سازمان های رسانه ای ما می رود تا به سرعت بتوانند نیازهای واقعی مشتریان و مخاطبان حرفه‌ای خویش را پشتیبانی کنند.

 

 

*تحلیل گر، مشــــاور و استراتژیســــت توسعــــه بــازار و برند

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77111

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی