ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چاپ تازه «خردکشی»

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
این کتاب بر اساس گفته‌های روشنفکران غربی نوشته شده است

چاپ سوم کتاب «خردکشی، روشنفکران و انقلاب اکتبر» تالیف خســـرو ناقــــد به تازگی روانه کتاب‌فروشی‌ها شده است. در این چاپ افزون بر اصلاح چند اشتباه تحریری، نمایه‌ای نیز به کتاب افزوده شده که دربرگیرنده فهرست نام‌ها و کتاب‌هاست.این کتاب که از‌سوی نشر نی منتشر شده در یک پیش‌گفتار و ۱۳ بخش تنظیم شده است: در کعبه آمال پرولتاریا، ژاک دریدا و‌بازگشت از مسکو، برتراند راسل و بلشویسم در عمل و نظر، آرتور کوستلر و حزب کمونیست، آنده ژید و بازگشت از روسیه شوروی و برتولت برشت و نظم بزرگ از جمله بخش‌های این کتاب هستند.در این کتاب بر اساس گفته‌ها و نوشته‌های روشنفکران سرشناس غربی، کسانی مانند آندره ژید، جورج برنارد شا، برتراند راسل، والتر بنیامین، آرتور کوستلر، برتولت برشت و شماری دیگر از روشنفکران به بررسی نگاه و نگرش آنان به انقلاب اکتبر روسیه و واکاوی نقد و نظر و نظریه‌ها و‌همچنین پیامدهای کنش و واکنش آنان پرداخته شده است، به‌ویژه واکنش‌های کسانی که در دوران انقلاب اکتبر و سال‌های پس از آن به روسیه شوروی سفر کردند. آنان از‌ایدئولوژی کمونیستی انتظار رهایی و رستگاری داشتند و‌در نهایت امیدوار بودند که آرمان‌های دیرینشان در نظام جدید سوسیالیستی محقق شود.چاپ اول و دوم کتاب «خردکشی؛ روشنفکران و انقلاب اکتبر» در اواخر سال ۹۶ منتشر شد و اکنون چاپ سوم این کتاب در ۲۷۰ صفحه با‌قیمت ۳۴ هزار تومان منتشر شده است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88456

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی