ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چرا فیلم‌نامه رشد نمی‌کند؟

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

سعید محسنی*

ارسطو در مقدمه بوطیقا برای هنرهای نمایشی چند کارکرد را بر می‌شمرد که معمول ترین آن که قابل اطلاق به هنرسینما نیز هست، همانا جنبه سرگرمـــــی ســــــازی و شاخصه آموزش است.گرچه فلسفه وجودی جشنواره رشد به واسطه تاکید بر فرایند آموزش می کوشد تا این بخش از هنر سینما را برجسته تر نشان دهد، اما در میان سیل رسانه‌های بصری هم خانواده و هم سو با سینما در روزگار اکنون ، جنبه های سرگرمی سازی به ترتیبی تقویت شده که نه تنها دانش آموزان بلکه اولیا و معلمان را هم در زمره کاربران خود قرار داده است.عدم توجه به جنبه سرگرمی یا تاکید بر مباحث صرف آموزشی در برخی از آثار  به نمایش درآمده در جشنواره امسال سبب شد تا در قیاس با آثار سال های قبل، تاکید بر تولید معنا بیشتر باشد،  اما باید توجه داشت که تولید معنا در یک رسانه اگر به صورت یک سویه لحاظ شده و پیام بازخورد مخاطب در نظر گرفته نشود، امکان افتادن در ورطه شعار و شعار زدگی بسیار بیشتر می شود که این مسئله را درمیان آثار به نمایش در آمده این جشنواره تا حدودی می توان رصد کرد.ضعف تکنیکی برخی از آثار را شاید بتوان ناشی از فقدان امکانات فنی دانست.اینکه برطرف شدن این مشکل با تزریق بودجه و خرید سخت افزار کمتر می شود نیز واضح است.این نیز واضح است که بودجه ای موجود نیست و اگر هم پولی باشد جاهایی بی شک مهم تر و نیاز مند تر از جشنواره فیلم هست که بتوان هزینه کرد.این توضیح واضحات از آن روی بود که اشاره‌ا ی داشته باشم به بخش کم هزینه و البته مهجورِ جشنواره که بی شک توجه بدان می تواند در بالابردن کیفیت آثار در سال های آتی نقش موثری داشته باشد.آن هم معضل همیشگی سینمای ما به خصوص در عرصه فیلم کوتاه، یعنی کم بود توانایی در طرح یک روایت داستانی و فقدان توجه لازم به عنصر «فیلم نامه».«فیلم نامه» آن هم برای جشنواره موضوعی که از منظر موضوع نیز گستره عظیمی از مفاهیم آموزشی و پرورشی را بناست در بر بگیرد، چنان شایسته توجه هست که بخشی از جشنواره چه در قامت فراخوان و مسابقه و چه در شکل خرید آثار مکتوب سینمایی، بتواند زیر ساخت و بستر مناسبی برای تولیدات سال‌های آتی جشنواره باشد تا جشنواره ای با عمری بسیار طولانی و امتداد تاریخی این چنین در سال های مختلف نمودار پر فراز و نشیبی از نظر تکنیکی نداشته باشد.

 

*داستان نویس، مدرس و کارگردان تئاتر

url : http://www.isfahanziba.ir/node/70964

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی