ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چشم‌های زیتونی رویا

تاریخ درج : یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

عادل امیری
یادداشت بیست و هفتم: آقوسینی رفیق چند سال ندیده‌ای است که وقتی با او خیلی می‌رفتیم لبی آب، کارمان این شده بود که زمستان‌ها می‌رفتیم بیشه حبیب و یــــک جــــای پاک و پـــرنـــور پــیــدا می‌کردیم و می‌نشستیم به زیتون خوردن! کیفی داشت که با کیف عالم برابری می‌کرد. این قضیه مال هفشتده سال پیش از این است که تازه با زیتون آشتی کرده بودم؛ خوشم نمی‌آمد از آن طعم تلخ و شور و رگه‌های قهوه ای هسته اش که مثل هسته سنجد بود یا عناب. روزگار اما به تندی با تلخی آشنایمان کرده بود و همین بود که ظهرها، اگر کاری پیش نمی‌آمد، او تاکسی زرد قناری‌اش را هی می‌زد سوی چهارباغ عباسی و جایی افسارش را به دیرک پارکینگی می‌بست تا پیاده بزنیم به تیپ جاده.خوشمان بود از باهم بودن لبی آب. نگاه می‌کردیم به زمین و زمان زنده رود و هر چیز تازه‌ای را که می‌دیدیم به هم نشان می‌دادیم؛ مثلا درخت‌های میوه را. آقوسینی تنها کسی بود که از راز پرنده پا بلند فکل قشنگ من پای پل چوقی خبر داشت. پرنده‌ای که وقت کوچ می‌آمد و وقت کوچ می‌رفت. با هم می‌رفتیم به ملاقاتش و بعد، به جست‌وجوی جای همیشگی بر چمن‌های مقابل رود، گــــز می‌کردیم زمین سنگفرش شده کناره‌ها را و نورِ بر آب، چشم‌هایمان را می‌زد تا بدانیم که رویا نیز، چشم می‌خورد. می‌زدیم از کوچه‌های حالا اعیان نشین بیشه و راه را می‌بریدیم تا می‌نشستیم آنجا. قوطی سپیدِ حلورده‌ای با در زرد رنگ را می گذاشتیم وسط و دانه دانه زیتونِ تلخ و شور را بر می داشتیم و سق می زدیم و هسته‌هایش را پرت می‌کردیم توی رود، بی اینکه به هم نگاه کنیم یا حرفی بزنیم. بعد، اگر جنبشی بر آب هویدا می‌شد، آقوسینی از کتاب تازه‌ای که خوانده بود حرف می زد و من چیزی می‌خواندم. او عاشق داستایفسکی بود و من ازش وحشت داشتم...نور، مومنانه می‌ریخت بر سر و تن هایمان. روی موهای کمتر ریخته من و موهای مجعدِ در جوانی کم پشت شده او. نگاهی به ساعت می‌کردیم و اگر سه شده بود، می‌رفتیم که کارِ سخت روزانه هنوز در انتظار بود تا شب، با کس یا کسانی دیگر به سرما گز کنیم راه چهارباغ را دوباره به لبی آب....

url : http://www.isfahanziba.ir/node/95862

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی