ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چشم انتظار سانچی

تاریخ درج : شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

«چشم انتظار بودن»چه به در بسته یا به تلفن های بی زنگ، برای عزیز و عزیزان ، برای خبر خیر یا نشانی از سلامتی آنان که جانت بسته جانشان است ،...سخت‌ترین و هولناک‌ترین و بی‌توصیف ترین دردی است که آدمی می‌تواند -می تواند؟-تجربه کند.چه پشت دیوار یا حالا در دل آب‌های دور و‌محاصره شده در دود و آهن و خطر...‏چشم به راهتان هستيم...
‏ #نفتکش_سانچی

url : http://www.isfahanziba.ir/node/66377

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی