ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چمدان های خسته

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

این گوشه شهر اینقدر خلوت بود که احساس غربت کردم . یکهو دلم برای همه کتاب‌های کتابخانه های شهرم  تنگ شد. دلم می‌خواست دروازه شیراز مثل همیشه پر از دانشجو و کتاب خوان باشد. کتابفروشان  آمادگاه جار بزنند، آنقدر برای خرید یک کتاب قدیمی پاساژ شکری را بالا و پایین بروم تا خسته شوم. آدم، گوشه‌ی دلگیر  یک پیاده رو، کنار یک چمدان غریب گم می شود. چمدان یک جای خوب برای گم‌شدن است، برای دیده نشدن، برای فراموش‌شدن. برای فراموش کردن . این عکس یک جای خوب برای یک تنهایی پر هیاهوست.

 

 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75306

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی