ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چند وظیفه ای استرس شغلی می آورد

تاریخ درج : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
ابهام در وظایف شغلی، اضطراب کارمندان را افزایش می‌دهد

زهره قندهاری

 

حدود سه ماهی از کار کردنش در چاپخانه می گذشت، اما هیچ کس از او راضی نبود. 25 ساله بود که صاحب‌کارش با غیظ او را به من نشان داد، همین که مرا دید بلند شد و بی مقدمه گفت: همه چیز تقصیر صاحب‌کارم است. من که تقصیری ندارم! من هرطور بتوانم کارم را انجام می دهم، اما نمی دانم چرا همه چیز یهویی خراب می شود. از شهرمان با هزار امید آمدم تا بالاخره این کار را پیدا کردم. اگرچه اوایل دوستش نداشتم، اما چاره ای نبود چون همین کار را هم به سختی گیر آوردم و نمی خواهم از دستش بدهم، ولی خب موقع کار کردن همیشه اضطراب به سراغم می آید و دستانم می لزرد، این موضوع را همکارانم هم متوجه شده اند.

ایوب جلالی، کارشناس ارشـد روان‌شناسی اجتماعی در تعریف استرس شغلی می گوید: پاسخ های جسمی، رفتاری و هیجانی و فکری افراد که ماهیت ناخوشایندی دارد و مربوط به محیط کار می شوند، استرس شغلی اند، اما اختلافات خانوادگی جزو استرس شغلی محسوب نمی شود.وی در  گفت وگو با اصفهان زیبا به دلایل ایجاد این نوع استرس پرداخته و می افزاید: ویژگی های شخصیتی، ارتباطات اجتماعی، شرح وظایف و نوع تغذیه و عدم تطابق علایق و احساسات با نوع کار از موارد تشدیدکننده استرس شغلی هستند. این کارشناس ارشد روان‌شناسی اجتماعی تاکید می‌کند: این حالات وقتی تشدید می شود که توقعات صاحب‌کار یا کارفرما  از کارگر یا کارمند بالاتر می رود و با توانایی های آنها تناسبی ندارد و هرچقدر این عامل تشدید شود، استرس شغلی بیشتر می شود.وی با بیان اینکه ابهام در وظایف شغلی نیز به اضطراب و نگرانی کارمندان اضافه می کند، ادامه می دهد: در برخی موارد تقسیم کار مناسب نیز صورت نمی گیرد و به یک کارمند چندین وظیفه محول می شود و یک کارمند فقط عهده دار یک کار است، اما هر دو از نظر حقوق و مزایا یکسان هستند.جلالی با تاکید بر اینکه شفافیت ارتباطی بین مدیران و کارکنان در برخی موارد مشاهده نمی‌شود، می گوید: به همین دلیل توقعاتی که مدیر از زیر دست خود دارد با خروجی کار همسانی ندارد بنابراین بهتر است کارمند و کارفرما در کنار هم بنشینند و صحبت کنند و انتظارات و برنامه های خود را به صورت شفـــاف بگوینـــــد تا بــــازدهی کار  هــــر دو بالا برود.وی بــا اعـــلام اینکه استــــرس شغلی تنها مختص کارکنان و طبقه زیردست نیست، اضافه می‌کند: مدیران و کارفرمایان نیز گاهی دچار چنین ویژگی روحی می‌شوند. البته باید به این نکته توجه کنیم کسی که دچار استرس شغلی می‌شود انگیزه و تبحر کاری اش کاهش می‌یابـــــد درنتیجــه اضطـرب و نگــــرانی شغلی بیشتر می‌شود و بهره وری افت می‌کند.این کارشناس ارشد روان‌شناسی اجتماعی تصریح می کند: کسی که در گذر زمان کارایی خود را از دست می دهد، از موقعیت شغلی خود ناراحت است و البته شرایط درونی خود را به خودش نسبت نمی‌دهد و اعتقاد دارد مدیریت از توانایی من به خوبی استفاده نمی‌کند.وی در ادامه با بیان اینکه بخشی از مسائل کاری به مشکلات جسمی برمی گردد، می افزاید: مشکلات قبلی عروقی و جسمی و حرکتی استرس مداوم را برای فرد پیش می آورد، به همین دلیل سازمان‌ها مجبورند برای سلامت کارکنان خود هزینه هایی بکنند که به صورت بیمه تکمیلی یا بیمه های دیگر مشاهده می‌شود.جلالی یاد آور می شود: ارتباط جرئت‌مندانه و بدون رودربایستی مدیران و کارکنان و کارگر و کارفرما به صورت دو سویه و شفاف می تواند استرس شغلی را برطرف سازد که نیازمند آموزش‌های مختلف در این زمینه است تا انتظارات و دغدغه های شغلی بین کارگر و کارفرما بایکدیگر هماهنگ شود که باعث بهبود بهره وری در کار نیز می شود.وی خاطرنشان می کند: هر کارمند یا کارگری برای کاهش استرش شغلی به صورت فردی نیز باید تلاش کند و شبانه روز دست‌کم شش تا هفت ساعت، خواب کافی داشته باشد و در جهت بهبود ارتباط با دیگر همکاران خود بکوشد و یک ارتباط حمایتی بین آنها شکل بگیرد، همچنین کارهای خود را اولویت‌بندی کنــــــد و ورزش متنـــاسب و منظم نیـــز انجـــام دهد.جلالی  در پایان بیان کرد: استرس در محیط کار باعث می شود کیفیت تولیدات و کارایی ارگان‌هاو شرکت‌ها کاهش پیدا کند و کارکنان نیز دچار آسیب های متعدد شوند که گاه جبران ناپذیر خواهد بود به همین دلیل در این میان صاحب‌کار یا مدیران عامل مجبور به تعدیل نیرو می شوند که نمونه آن همین کارگر  است که به ناچار همان روز صاحب‌کارش عذرش را خواست تا شاید در جایی دیگر به دنبال شغل دوست داشتنی خود بگردد و بدون هیچ نگرانی ای مشغول کار شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88383

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی