ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهارباغ گردی ۹۰ سال قبل

تاریخ درج : چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

یکی از مهم ترین بخش های کار مطالعاتی هولتسر عکس هایی بود که او در مدت پرواز و پس از آن از شهرهای مختلف ایران اعم از تهران، اصفهان، کاشان و بوشهر برداشت. او همچنین از مردم کوچه و بازار و دروازه‌های شهرها نیز عکس هایی برداشت و مجموعه خود را کامل‌تر کرد. هولتسر در بازگشت، عکس ها و یادداشت های خود را از سفر به ایران در قالب کتابی با عنوان «پرواز بر فراز ایران» به چاپ رساند که این کتاب نیز به فارسی ترجمه شده است.این تصویر نمایی از چهار باغ اصفهان در آن دوره است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83008

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی