ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره‌های تاریخی ایران، در جهان گمنام ماندند

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
مدیرکل میراث اصفهان ژرف‌اندیشی تاریخی را راه‌حل توسعه دانست

میراثی‌ها آخر هفته را در باغ فین کاشان گذراندند به یک دلیل؛ پاسداشت ایام شهادت امیرکبیر. مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان هم در این رویداد سخنرانی کرد و عدم معرفی چهره‌های مهم تاریخی ایران به جهان را یکی از ضعف‌های کشور دانست.  ماجرا این بود که همزمان با روز ملی توسعه یعنی پنجشنبه 20 دی ماه، مسئولان اداره کل میراث اصفهان و اداره میراث کاشان در باغ فین گردهم آمدند تا روز غم‌انگیز میراث جهانی کاشان را پاس بدارند.  فریدون اللهیاری سخنانش را اینگونه آغاز کرد: «با توجه به تاریخ ارزشمند کشورمان باید با بازخوانی مجدد آن، ریشه های بسیاری از موانع توسعه کشور را بدون اتکا به بیگانگان دریافت کرده و راهکارهای اساسی برای توسعه آینده ایران ازخلال تاریخ خودمان استخراج کنیم.» او برگزاری رویدادهای علمی وفرهنگی این چنینی را تلاشی ارزشمند درراستای ایجاد پیوندمیان نیازهای امروز جامعه با گذشته تاریخی  جهت جست وجوی نیازهای ایران امروز در مسیر توسعه پایدار  دانست. اللهیاری در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه میرزا تقی خان امیرکبیر آخرین‌ شخصیت‌های  تاریخی ارزشمند درسیر تطور نظام کهن دیوان سالاری کشورمان بود، گفت: «دوران قاجار پایان دوران نظام دیوان سالاری ایران است  به گونه ای که دراین عصرباتوجه به توسعه مغرب زمین ازیک‌سو واستبداد سنتی  سلاطین قاجار، ایران دچارناکارآمدی سیاسی شد. لذا امروزبازخوانی تاریخ این دوران و تحولات گسترده ای که ایران وایرانیان به ویژه همزمان با انقلاب مشروطیت ازسرگذراندند، نقش مهمی درزمینه شناخت علل وعوامل توسعه نیافتگی کشورمان از آن زمان به بعد ایفا می‌کند.»  به روایت او نوسازی و اصلاحات در کشور از زمانی آغاز شد که  متوجه شدیم  قادر به ایستادگی در مقابل توسعه یافتگی و تکنولوژی جهان نیستیم. از آن زمان تفکرات متفاوتی درجامعه پدیدآمد، از جمله اینکه برخی تکنولوژی و توسعه را مقابل دین می دانستند، ازسوی دیگربرخی متفکران  دیگرکه عمدتا ازتحصیلکردگان غربی به شمارمی رفتند نیزمایل بودند جهت پیشرفت کشورصرفا از مسیرتفکرات سرزمین‌های غربی و به هر قیمتی، الگو بگیرند. اما رمزموفقت امیرکبیردرشناخت دقیق ساختارهای سنتی جامعه وشناخت نیازهای روزایران برای توسعه بود. تاسیس دارالفنون هم گام مهمی دربستر سازی برای توسعه جامعه ایران محسوب می‌شود. الهیاری با اشاره به اینکه سرزمین ما در معرفی شخصیت‌ها نا کارآمد عمل کرده، تصریح کرد:  امیرکبیر جهان و ایران را به خوبی می شناخت و این آگاهی نقش مهمی درایجادتفکر توسعه گرایی وی داشت لذا امروزما با مطالعه تاریخ و شناخت شخصیت‌های برجسته  کشورمان می‌توانیم در راه توسعه پایدار گام برداریم . در ادامه این نشست جمعی از فرهیختگان محلی به سخنرانی پرداختند، از پوستر  وتمبریادبود پاسداشت ایام شهادت امیرکبیر رونمایی شد و سپس حضار، محل شهادت امیر کبیر  را در باغ فین کاشان، گلباران کردند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88491

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی