ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : شنبه ۲۱ امرداد ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

من سحر  نمی‌دانم
مصطفی مستور، روی ماه خدا را ببوس: من سحر نمی دانم. من فقط روحم را که بزرگ بود و سنگین بود گستراندم. من سحر نمی‌دانم. گفتی زمستان شده ای و من دل ام به حالت سوخت، پس روح ام را که بزرگ بود و سنگین بود مثل چادری روی تو کشیدم و ذکر عشق خواندم تا تو سوختی. من سحر نمی دانم. نفس هات به شماره افتاده بود و روح من با تنفس تو می تپید. گفتم: دوستت دارم و تو دیگر نفس نکشیدی و روح من از تپش ایستاد. گفتم: نکند تو را کشته باشم؟ نکند من مرده باشم؟پس روح ام را از روی تو برچیدم؛ اما تو نبودی. غیب شده بودی. گفتم که سحر نمی‌دانم.

 

با آدم‌ها بحث نکن
زویا پیرزاد، چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم: یاد پدر افتادم که می‌گفت: «نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و خودت را خلاص کن. آدم‌ها که عقیـده‌ات را می‌پـــرسنـــد، نظـــرت را نمی‌خـــواهند. می‌خــواهند با عقیـــده‌ خــودشــان موافقت کنی. بحـث کـــردن با آدم‌هــا بی‌فایــده است.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/52008

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی