ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

دستگاه قضایی تابع مطلق قانون است
عباس عبدی ، روزنامه نگار: شاید کسی بتواند با هدف تضعیف دولت و کنار زدنش آن را نقد کند، ولی این مسئله مطلقا برای دستگاه قضایی صادق نیست. زیرا فعالان و نویسندگان و سیاستمداران در جایگاهی نیستند که بخواهند یا بتوانند جایگزین آن شوند. نکته دیگر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند دستگاه قضایی را تضعیف کند، مگر عملکرد خودش. چون دستگاه قضایی برخلاف دولت تابع سلیقه‌ها و برنامه‌ها و سیاست‌های شخصی و مدیران آن نیست، بلکه تابع مطلق قانون است و کوچک‌ترین اقدام آن باید معطوف به مواد قانونی باشد.

 

با جلسات دانشجویی آشنا هستم
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: هر جلسه دانشجویی اقتضائاتی دارد که بر دانشگاهیان پوشیده نیست، کف و سوت و های و هوی، طبیعی این گونه جلسات است. پرسش با لحن تند هم نشان از حساسیت دانشجویان دارد و هم دلسوزی آنها را بیان می کند. اینها عیب نیست و نباید به دانشجویان انگ‌های ناروا زنیم. برای ما دانشگاهیان این گونه جلسات امری است عادی و هر روز در دانشگاه با این قبیل سوالات روبه رو شده و با دانشجو و محیط دانشجویی آشنا هستیم. باید دانست که دانشجو دلسوز است .

 

آموزش و پرورش باید همکاری کند
مرضیه برومند، کارگردان: ما در حال خارج شدن از زیر چتر حمایت دولت و ایستادن روی پای خودمان هستیم بنابراین یک بازار عرضه و تقاضا ایجاد می شود و باید آن سینمای گلخانه ای را پشت سر بگذاریم. به تبع همین اتفاق باید فیلم های مان از نظر کیفیت دارای درجه ای باشند که سینمادار مایل به اکران آنها باشد. آثار کودک تنها سه ماه در سال سرپا هستند؛ زیرا در سایر ماه ها بچه ها تا ساعت ۱۷ در مدرسه حضور دارند بنابراین اگر آموزش و پرورش با سینماها همراهی کند در طول روز هم سالن های سینما پر می شود.

آقای هاشمی احساس تکلیف کرد
ابراهیم امینی ، عضو مجلس خبرگان: در جلسه خبرگان آقای هاشمی گفت که پیشنهاد خود ما آقای خامنه‌ای است و برای تایید حرفش، قول امام در باره ایشان را نقل کرد. خود آقای خامنه‌ای گفته بودند این مسئله را جایی نقل نکنید. آقای هاشمی وقتی این خاطره را نقل کرد که دیگر شرعا احساس کرد که باید برخی ملاحظات را کنار بگذارد و از آنچه که خبر دارد، سایر اعضای خبرگان را هم مطلع کند. شاید بشود از این جنبه هم به مسئله نگاه کرد که در آغاز جلسه، سعی براین بود که خبرگان نخست خودشان و در خلال مباحث به نتیجه برسند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/63546

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی