ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

امام خداباوری حقیقی بود
مرتضی اشراقی ، پژوهشگر : دقیق‌ترین شیوه برای دستیابی به اندیشه حضرت امام(ره) را باید از بیانات حکیمانه خلف شایسته ایشان پیگیری کرد، زیرا انتخاب ایشان به رهبری بعد از امام(ره) با اشاره و تاکید شخص حضرت امام(ره) بود که با وجود افراد دیگر در آن زمان، نظر ایشان به شایسته‌ترین، شجاع‌ترین، لایق‌ترین و آگاه‌ترین شاگرد خودشان بود. شفاف ترین تصویری که از امام می‌شود عنوان کرد، این است که امام یک خدا باور به معنای حقیقی کلمه بودند؛ خداباوری ایشان در لحظه لحظه زندگی سیاسی، اجتماعی و فردی ایشان آشکار بود.

 

با مغول زدایی پیشرفت  نمی کنیم
کریم مجتهدی، فیلسوف: با مغول‌زدایی از تاریخ ایران نمی‌توان عظمت آن مملکت را دوباره به دست آورد. برعکس از تاثیر واقعی آنها از قرن هفتم تا به امروز به درستی باید آگاه شد، آن دوره تاثیر ژرفی در تاریخ ایران گذاشته است که بعدا همراه نوعی تشخیص هویت ایرانی از رهگذر دوره صفویه، قاجاریه و غیره، امروز به ما رسیده است. هویت ایرانی در استمرار تاریخ خود ساخته شده است؛ این یک امر مسلم است. قرن هفتم و هشتم هجری قمری که به هر ترتیب از دوره‌های استیلای مغولان بر ایران محسوب می‌شوند، به لحاظ فرهنگی، بسیار غنی است.

مفهوم خاصی از اخلاق قانون می شود
عباس عبدی ، روزنامه نگار: مفهوم خاصی از اخلاق وجود دارد كه در كنار قانون تعریف می‌شود.  الزام به خواندن نماز و گرفتن روزه اگرچه به لحاظ دینی جزو مهم‌ترین رفتارهای مذهبی است؛ ولی هیچگاه در قالب قانون در نیامده، زیرا انجام یا عدم انجام آنها ربطی به نظم اجتماعی ندارد، اگرچه از نظر شرعی مهم هستند. تبلیغ و توصیه به این رفتارها باید بیرون از قدرت حكومتی انجام شود و به طور معمول متولیان مذهبی و اخلاقی عهده‌دار آن می‌شوند. احترام به پدر و مادر و غیبت نكردن نیز از این نوع است.

تجاری سازی مسکن حرام است
محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب: تجاری‌سازی مسکن شرعا ممنوع است.مسکن باید برای نیاز ساخته شود. اگر شما مسکن را اینگونه تصور کنید که برای نیاز ساخته می‌شود، در این صورت هزینه مسکن یکی هزینه ساخت است و یکی هزینه خدمات. هزینه خدمات و ساخت را شما در هر حال باید بدهید. زمین که نباید ابزار تجاری باشد، زمین فی نفسه و برای ساخت مسکن که نباید خرید و فروش شود. مگر اینکه این زمین احیا شده باشد و تبدیل به مسکن شده باشد. آن وقت قیمت پیدا می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68230

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی