ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

از رادیو بازنشسته شدم
فریبا متخصص ، بازیگر رادیو و تلویزیون : کار در رادیو خوب است، البته کمی کیفیت کارها و نمایشنامه ها پایین آمده است، اما همچنان ادامه می دهیم. من کارمند رسمی رادیو بودم و اول مهر امسال بازنشسته شدم؛ ولی همچنان در رادیو کار می کنم؛ چراکه فعالیت در رادیو را با هیچ جای دیگر نمی توان مقایسه کرد. نمی توان رادیو را ترک کرد؛ چراکه رادیو بخشی از وجود ماست. من از نظر دلی تئاتر را خیلی دوست دارم به دلیل اینکه ارتباط مستقیم با مخاطب دارید،  اما رادیو یک صنعت و تکنیک است که با هنرهای دیگر قابل مقایسه نیست!

 

بنیان اعتماد  امکان آزمون است
عباس عبدی ، روزنامه نگار: بنیان اعتماد در جامعه مدرن بر امكان آزمون بی‌اعتمادی است! به همین دلیل طرفی كه نیازمند به اعتماد است همیشه این امكان را فراهم می‌كند كه ما از طریق اطمینان‌خاطر پیدا كردن از رفتار او و صحت ادعاهایش از بی‌اعتمادی عبور كنیم و به اعتماد برسیم. در جامعه جدید ما به دیگران و به حكومت خودمان اعتماد داریم، چون هرگاه بی‌اعتماد شویم، می‌توانیم از طریق شیوه‌های مرسوم، درستی ادعا و رفتار طرف را آزمون كنیم. واقعیت این است كه دستگاه قضایی باید در شیوه مواجهه خود با متهمان،  تجدیدنظر اساسی كند.

 

مشکلات کلیوی هزینه‌های خاص دارد
اکبر عبدی ، بازیگر: مشکلات کلیوی هزینه‌های خاص خود را دارد اما با اینکه هنرمندان کارگر وزارت ارشاد و تلویزیون محسوب می‌شوند، آنها از احوال ما خبر نداشتند. مقام معظم رهبری در این مدت دو بار از طریق دوستانی که خدمتشان می‌رسند، حال من را پرسیده بود وگفته بودند  اگر کمک مالی یا دوا و درمان نیاز دارد، رسیدگی کنید. واقعا این موضوع برای من جالب بود زیرا اصلا فکر نمی‌کردم، بنده را به یاد داشته باشند. ایشان درباره بازی بنده در رسوایی فرمودند در 35 سال گذشته کسی به این خوبی نقش یک روحانی را بازی نکرده بود.

افق سیاسی انقلاب واپسگرایانه نیست
محمدجواد غلامــــرضا کاشـــــی، پژوهشگر:   گفت‌وگوی واقعی با افق دوران انقلاب هنگامی اتفاق می‌افتد كه نسبت به آنهای درونی آن بیگانه نباشیم. این تنها راه ما برای گشودن افقی به سمت آینده است. باید با این متن در درون آن گفت‌وگو كنیم. واقع این است كه افق سیاسی دوران انقلاب، اسلام سیاسی دوران انقلاب به هیچ‌وجه انقلابی واپسگرایانه نیست؛ سخنی است درون‌گفتمان دنیای مدرن و تلاشی برای احراز هویتی كه ملتزم به آزادی و عدالت است و همچنان اعتقاد دارم سخنی تازه در دنیای امروز ارائه می‌كند كه باید بدان بیشتر توجه كرد.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68484

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی