ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مسائل اجتماعی الزاما امنیتی نیستند
سید رضا صالحی امیری، وزیر سابق ارشاد: مسائل اجتماعی الزاما امنیتی نیستند. حل مسائل اجتماعی در ایران نیازمند تحلیل دقیق از محیط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. بدین معنا که جامعه در فرآیند تحولات خود به نیاز‌های اجتماعی یعنی امنیت اجتماعی، اخلاق اجتماعی، سازگاری اجتماعی و مهم‌تر از همه به نشاط اجتماعی نیاز دارد. برای دستیابی به این امنیت بایدبه مطالبات اجتماعی جامعه پاسخ داد. در خصوص وقایع دی ماه معتقدم این پدیده محصول شکاف اجتماعی است.

علم و جامعه با هم قوام می یابند
رضا داوری اردکانی ، فیلسوف : علم اجتماعی جدید با نظم تجدد تناسب دارد. ما اگر نظم دیگری جز نظم تجدد در نظر داریم و به چگونگی قوام و به راه تحقق آن می اندیشیم و برای رسیدن به آن می کوشیم شاید در راه علمی متناسب با نظم تازه قرار بگیریم. در این مورد هم توجه داشته باشیم که علم و جامعه با هم قوام می یابند. جامعه کنونی ما جامعه توسعه نیافته است. این جامعه همه نیازهای جامعه مدرن را دارد، بی آنکه از توانایی های آن برخوردار باشد. 

 

خانواده رهبری هیچ شبهه ای ندارند
محمدرضا زائری ، پژوهشگر :  هنوز هم فرزندان و خانواده رهبری مانند بقیه شهروندان پیاده در کوچه و خیابان عبور می کنند و بسیاری از مردم نمی دانند که مثلا روحانی جوانی که از خیابان می گذرد یا در حال خرید از مغازه ای هست و اعتراض فروشنده را می شنود یا فضای طبیعی کوچه و خیابان را می بیند همان شب جزئیات گفت وگوی خود را بر سر سفره شام با رهبری در میان می گذارد. هنوز هم دوست و دشمن به ساده زیستی آنان اعتراف دارند و هرگز حتى کوچک ترین شبهه ای در ویژه خواری و منفعت طلبی شان نداشته اند.    

آینده از بن بست ها گشوده می شود
جواد غلامرضا کاشی ، پژوهشگر: آینده ما از درون بن بست‌ها و امکان‌ها و محدودیت‌های جمهوری اسلامی گشوده می‌شود نه با انقطاع تام از آن. ذهنیت‌هایی که در نتیجه حرارت سیاسی، یکباره از تجربه‌های پرهزینه نسل‌های پیش از خود می‌پرند، چاه‌های عمیق‌تر از چاله امروز در انتظار آنهاست. اگر ما از چاله به چاه هم افتاده باشیم، فراموش نکنید همیشه می‌توان از چاه پانزده متری به چاه صد متری هم سقوط کرد. همیشه چاله به چاه نیست، گاهی از چاه به چاهی عمیق‌تر هم ممکن است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/69187

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی