ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نقش ادبیات در بیان آزار جنسی توسط بچه‌ها

مهدی رجبی، نویسنده ادبیات کودک و نوجوان: وقتی کودک و والدین در تجربه داستانی با هم شریک بوده‌اند، کودک آنها را محرم خود می‌داند و موضوع آزار جنسی را می‌گوید. یا کودک می‌تواند تجربه داستانی را که با والدین خوانده به یاد بیاورد و اتفاقی را که برایش افتاده در آن قالب برای آنها تعریف کند. در جامعه ما سالـیــان سال نــسبــت بــه بیان مسائـل خــصوصــی بــدن و مسئله جنسی، شرم و تابوی عجیب و غریبی وجـود داشتـه است و هیچ‌گاه در مورد آن حرف ‌زده نمی‌شود. خودِ  بچه‌ها بعدا آن‌ را کشف می‌کنند که این خیلی بد است، زیرا کودک چیزی را بدون آنکه درباره‌اش بداند کشف می‌کند که این می‌تواند آسیب‌زا باشد.بچه‌ها باید از کودکی درباره بدن خود بدانند. البته این موضوع باید به صورت هوشمندانه  باشد، نه اینکه هر چیزی را به کودکان یاد بدهیم. پدر و مادرها باید این موضوعات را یاد بگیرند و بعد به کودکان بگویند که «بدن تو جزو حریم خصوصی توست و کسی نباید به آن دست بزند» آموزش‌هایی که متاسفانه در جامعه ما نیست و نباید همه بار آن را بر دوش ادبیات بیندازیم.

 

 

 

رسانه‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند امید تزریق کنند
فریدون صدیقی، مدرس روزنامه‌نگاری: واقعیت این است که کارکرد رسانه‌ها متاثر از رفتارهای عمومی جامعه و رفتار مدیریت جامعه هستند، بنابراین رسانه‌ها به تنهایی نمی‌توانند مبشر موضوعی باشند که موجب تسلی‌بخشی به روحیه ناآرام و مأیوس جامعه شوند. رسانه‌ها برای جلوگیری از ناامیدی یا امیدوار کردن مردم طبیعی و بدیهی است که باید خبرها، رویدادها و گزارش‌هایی که خبر امیدوارکننده و آینده قابل اعتماد را ارائه می‌دهند، منتشر کنند. ایـــن اتــفــاق زمــانــی رخ مــی‌دهــد کــه ایـــن نــوع رویــدادهـــا در جامـعــه پیش‌روی ما قرار بــگیــرد اما اگــر اتفاقاتی که پیش می‌آید مــوجب نگرانی شود طبیعتا رسانه‌ها نمی‌توانند کاری انجام دهند، بــه دلــیـل اینکه باید گزارشگر واقعیت‌هایی باشند که پیش‌روی ماست. الـبــته در کـنــار گــزارش این نوع رویدادها که باعث نگرانی می‌شــونــد هم می‌تــوان نـظــر کــارشنـاسی را همراه کــرد کــه شـایــد به نقطه‌نظراتی رسید که باعث امیدواری خواننده و مخاطب پیام شود.

 

 

 

جامعه جهانی ادبیات چاره‌ای جز پذیرش ما ندارد
فرشته نوبخت، نویسنده:  اگر مناعت طبع و فکر باز و آزادگی و روشنفکری که باید در همه ما در قالب یک نویسنده باشد، در وجود ما باشد و فکر نکنیم که جای همدیگر را تنگ کرده‌ایم و به هم مثل کلمه‌هایی بی‌انتها نگاه کنیم که باید کنار هم باشیم تا واژه‌ها و عبارت‌ها را تشکیل دهیم و منافاتی با هم نداریم، می‌توان به سرانجام کار باور داشت. آن وقت است که صدایی که بیرون از جامعه منعکس می‌کنیم صدای واقعیت است و دیگر جامعه جهانی ادبیات چاره‌ای جز پذیرش ما ندارد و به ما هم در جایگاه یک تفکر نگاه می‌شود، نه یک صدای سیاسی خاص. ما پتانسیل رسیدن به این جایگاه را داریم، فقط باید خودمان را باور کنیم و حسادت‌ها و منفی‌بافی‌ها را کنار بگذاریم و به یک فهم جهانی برسیم. در غیر این صورت باید خودمان را به زمان بسپاریم که آیا رضا براهنی و صادق هدایت و ... دیگری از ایران به جهان معرفی می‌شود یا خیر.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/76035

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی