ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 روز خبرنگار بدترین روز در عمر روزنامه‌نگاری‌ام بوده‌ است!

مختــــــــار مسعـــــــود، روزنامـــــه‌نگــــــار پیشکسوت: ۱۷ مــــــرداد، بـــدتــــریـــــــن و غــم‌انگــیــــزتـــــریـــــــــن روز در ۴۰ ســـــــال عـــــــمــــــر روزنامه‌نگاری‌ام است. روزی که خـــبـــرنـــــگاران را منادیــــــان آگـــــاهــــــــی و آزادی می‌نامند. شغلمـــــــان، مــــقـــــــــدس شـــمــــــــرده مــــی‌شــــود و پیــــام‌هــــــــای دروغین تبریک و تهنیت برخــــی افــــــراد و دستگاه‌هــــایی به ســـــوی خبرنگاران سرازیر می‌شــــــود که در طـــــول ۳۶۴ روز ســـال یا ما را بیگانه و غیـــــرخــــــودی شمـــــرده یا فراتــــر از آن گاهی مهر مزدوری، قلم به مزدی، عامل بیگانگان، جاسوس و ... به پیشانیمان زده و می‌زنند. برخوردها و توهین‌ها به مـــــــا نه تنهـــــا مستحب که واجــــب می‌شــــود. ترک عادت، موجب مرض است! اگرچه بدبین و نا امید نیستم.

 

 

 

پاسخ به حاشیه‌های خانه کتاب
نیکنام حسینی‌پور، مدیر عــــــامـــــل خــــــانــــه کــــتــــاب : شــــایــــــد در حـــوزه سیاست‌گذاری مــــــدیـــــــران سلیقــــــه‌ای عمـــل می‌کنند و به برنامه‌هـــا و اهدافــــــی کـــه «خانه کتـــاب» به عنوان یک موسســــــه دارد، عمــــــل نمی‌کنند. «خانه کتاب» هیئت امنـــــا، ســــاختار مشــخص و مدیرعامــــل دارد که راهبـــــری این مجموعه را بر عهده دارند. شــــایــــد مدیر عــــــامل‌هـــــابــــدون تـــــوجـــــه بــــه راهبـــــری هیئت امنا و با توجه به سلیقه شخصی خود عمل می‌کنند. یکی دیگر از دلایل شاید این باشد که «خانه کتاب» برخلاف مسیر و اهداف اولیــــه خـــــود که جزء شرح وظایفش نیست، می‌رود. یکی دیگـــــر از دلایل، نبـــــــود شفافیـــــت در ایـــــن مجموعه بوده اســــت. ما در ارائه گزارش‌هـــــا و عملکردهـــــا در حوزه‌های مختلف شفافیت نداشته‌ایم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/79134

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی