ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

شعر آئینی اصطلاح غلطی است
حمیدرضا شکارسری، شاعر : شعر دینی وظیفه‌مند، مسئول و متعهد اســــت و باید بتوانــــد مفاهیـــم اجتماعی و سیاسی را گره‌خورده با مفاهیم دینی ارائه کند. برای همین است که گفته می‌شود در روزگار ما، شاعر دینی فقط یک آدم مومن و دین‌دار که دارای استعداد شعری‌ است، نیست بلکه باید تحلیل درستـــی هم از وقایع سیاسی و اجتماعی پیرامون خودش داشته باشد و در حینی که شعر می‌نویسد به تحلیل این حوادث سیاسی و اجتماعی از دریچه دین و آموزه‌های وحیانی بپردازد.در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شعر دینی وجه تازه و مدرنی پیدا کرده است و در غیر این صورت همچنان در چنبره سنت خودش باقی می‌ماند، البته که این سنت‌گرایی نیز ارزشمند است و کسی منکرش نیست، اما وقتی از ژانر دینی به ژانر اجتماعی سیاسی نقب می‌زند در آن صورت است که می‌توان گفت شعر دینی ما هویت تازه‌ای پیدا کرده است و ما امکان نجات داریم.بعد از انقلاب یک جریان از شعرهای دینی داریم که نمی‌خواهند فقط بگریانند یا بخندانند و می‌خواهند هویت سیاسی و اجتماعی داشته باشند.شعر آیینی اصطلاحی غلط است که مفهوم کلان‌تر و وسیعی‌تری را دربر می‌گیرد و آنچه مدنظر ماست شعر مذهبی‌ است.

 

 

 

آموزش «شاهنامه» در تربیت کودکان موثر است
محمدحسین باقریان قناد، مــــدرس ادبیــــات و پژوهشگر «شاهنامه» فردوسی:  آموزش شاهنامه در تربیت کودک موثر است، زیرا مفاهیم انتزاعی را به مفاهیم عینی تبدیل می‌کند و در نتیجه بسیاری از این مفاهیم برای کودک قابل فهم می‌شود. موضوع شاهنامه حماسه است و حماسه در لغت به معنای نبرد است، اما این نبرد، یک  نبرد تن به تن یا نبرد با اسلحه میان دو انسان نیست بلکه در شاهنامه، به معنای نبرد اندیشه‌هاســـت. هنگامی که ما شاهنامه می‌خوانیم حماسه را به صورت ساده‌تر یعنی بین انسان (نیروی نیکی) و دیو (نیروی شر) معنا می‌کنیم، همچنیــــن در شـــاهنامه قهرمان داستان شخصی به عنوان پهلوان است که پهلوان به عنوان خرد، به جنگ نیروی دیو، یعنی اندیشه بد می‌رود. پهلوان خردمند شخصی است که بتواند با دیوها بجنگد وخود را به جایگاه والای انسانـــــی برســـــاند. به دلیل اینکه کودکان در سن 11 سالگی به مرحله تفکر انتزاعی می‌رسند بایستی بسیار عینـــی و در حد امکان، به صورت مادی، مباحث مربوط به شاهنامه را به آنان توضیح و آموزش دهیم تا تربیت آنان به درستی شکل بگیرد. منشا و منبع این‌گونه تاثیرات را باید در داستان‌های شاهنامه جست‌وجو کرد.

 

 

 

دوبله را به حقش می‌رسانیم
مجتبی نقییی، مدیر واحد دوبلاژ سیما:امسال سعی کردیم از لحاظ مالی و کاری در دوبله اتفاقات خوبی بیفتد، اما از لحاظ احساسی وضعیت خوبی نداشتیم به دلیل اینکه روز اول کاری سال ۹۷ با فوت آقای بهرام زند همـــراه شــد و سپس محمد عبادی، حسین عرفانی و مهدی آرین‌نژاد را از دست دادیم. البته از لحاظ کاری در دوبله شرایط ما بهتر است به دلیل اینکه کار وجود دارد و هنرمندان دوبله مشغول به کار هستند و از لحاظ مالی هم تغییراتی ایجاد شده است.
سعی می‌کنیم که جایگاه دوبله به معنای واقعی به جایی که حقش است، برسد. از سال‌های گذشته جذب نیرو داشته‌ایم و در حال حاضر هم داریم، ما جوانانی که مستعد باشند و برای فضای دوبله مناسب هستند را جذب می‌کنیم تا بتوانند این کمبود که وجود دارد را پر کنند. اداره کل بین‌الملل، فیلم‌هایی را که قرار است دوبله شوند، خریداری می‌کند و شبکه‌ها نیز به ما سفارش می‌دهند، بنابراین ما در خریداری فیلم‌ها دخیل نیستیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/81619

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی