ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

چهره + خوان

تاریخ درج : پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

نویسندگان ایرانی توجهی به مکان‌های پیرامون خود نشان نمی‌دهند
لیلا سیدقاسم،پژوهشگرادبی: توجه به مکان چیزی است که رمان‌نویسان امروز ایرانی به دست آوردند، رمان «ناتمامی» در اتصالی که بین قلمروهای جغرافیایی متنوع مثل تبریز، بوشهر، شمال و مرکز برقرار می‌کند، بستری می‌سازد برای بررسی تفاوت‌های قومی و نژادی و اشتراکات. برخلاف نویسندگان معاصر اروپا، نویسندگان ایرانی توجه زیادی به شهر و مکان‌های واقعی پیرامون خود نشان نمی‌دهند. مکان‌ها تنها صحنه‌ای منفعل برای کنش‌های تاریخی نیستند، بلکه محصولی معنادار و موجد تغییرات هستند که در توسعه فرهنگی‌ نقش ایفا می‌کنند. مکان‌ها، ارزش‌ها و رمزهای فرهنگی را منعکس می‌کنند که در قراردادهای مختلف اجتماعی و سیاسی بازنمایی شده و ساختار جامعه را تشکیل می‌دهد. از این منظر، معنای فضا همواره با ستیزه‌هایی که بر سر قدرت رخ می‌دهد ارتباط دارد. مفهومی که روزگاری به شکل ابتدایی تنها به فضای جغرافیایی ارجاع داده می‌شد، اکنون با مفهوم طبقه اجتماعی، سرمایه، جنسیت و نژاد گره خورده است. این مفاهیم، چارچوبی ذهنی برای درک قدرت و جامعه در زمان‌های دور و نزدیک به‌وجود می‌آورند. این ارجاعات را به وفور در «ناتمامی» می‌بینیم.

 

 

تنوع فرهنگی از گوناگونی‌های هم‌ریشه حکایت دارد
محمد میرشکرایی، مردم‌شناس: تـنـوع فـرهنـگـی و تـکـثـر فــرهــنــگــی جــدای از یکـــدیگــر هــستــنـد. تنوع فـرهنـگـی از گوناگونی‌های هم ریشه و هم بـــن حکــایــت دارد که در ذات خود جان‌مایه وحدت را نــهـفــتــه دارنـــد.  چنان کــه کــردان و بلوچان در دو سمت ایران کاملا دور از هم در مرزهای غرب و شمال غربی و در سوی شرق و جنوب شرقی ایران زمین زندگی می‌کنند و مشترکات فراوان فرهنگی مانـند  زبان، آداب، سنت‌ها و رفتارهای نزدیک به هم دارنـــد. بــــن و ریــشــه مشتــــرک، خـــود ســبـب‌ساز هم‌سویی آمال و خواسته‌ها و مانع ایجاد اختلاف بوده و از این رو آشتی‌ساز و زمینه‌ساز صلح است. بخش‌های دیگر سرزمیــن ایران، حتی در میان مناطـقـی در آن سوی مرزهای امروزی کشــور نیز همین مشترکات وجود دارد. مجموعه اقوام و ملت‌های ساکــن آن سرزمین‌ها مشمول عــنـوان تکثر فرهنگی می‌شوند که در یــک گوناگونی در قالب پیوند و وحـدت قــراردادی کـنــار هم قرار گــرفــتــه بودند.البته در تکثر فرهنگی، گـاهـی هم‌زیستی دراز مدت تاریخی می‌تواند جای خالی هم ریشگی و بن مشترک را پرکند.

 

 

هر پدید‌آورنده کتابی اهل قلم نیست
سعید میر‌محمد‌صادق، معاون فرهنگی موسسه خانه کتاب: برای حرکت به سوی کیفی‌محوری، تعریف جدیدی از اهل قلم ارائه کرده‌ایم که مبتنی بر محتوا و کیفیت آثار است.  آیین‌نامه‌ها علاوه بر منافعی که در پی ‌دارند، در درازمدت مضراتی را نیز به همراه خواهند داشت. از‌جمله مضرات خدمات اهل قلم نیز گستردگی آن است، آنچنان که با توجه به تعریف موجود، هر فرد تولید‌کننده کتاب به‌عنوان اهل قلم شناخته می‌شود که این تعریف گسترده موجب بروز اشکالاتی مانند کتاب‌سازی در جامعه فرهنگی شده است. عده‌ای برای استفاده از مزایای مولف یا مترجم بودن، در حال کتاب‌سازی‌اند که در بررسی کتاب‌سال با ریزش بخش قابل توجهی ازآنها در بررسی‌های مقدماتی، این مسئله را می‌توان اثبات کرد.  در آیین‌نامه جدید، اهل قلم به‌عنوان نویسنده، مصحح یا مترجم تعریف شده است. البته نقش ویراستار، تصویر‌گر و دیگر افراد دخیل در جریان تولید کتاب در آن نیز  پیش‌بینی شده است. در این تعریف، ماهیت صاحب اثر حفظ شده، اگر تصویرگری یا ویراستاری به تکمیل اثر منتهی و به اندازه 50 درصد به لحاظ کیفی و محتوا در این جریان سهم داشته باشد، ضمن حفظ حقوق نویسنده اصلی، آنها نیز به‌عنوان صاحب قلم، مشمول خدمات می‌شوند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90905

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی