ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کارلوس و هملت!

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

احمدرضا کاظمی

 

آقـــای کـــی‌روش سرمربی تیم ملی کــــشورمـــون در آخـــریـــــن پــســـت ایـــنستاگـــرامـــــی خـودش جمله هـــملت‌وار گـــفــتـه مبنی بر اینکه «خـــوب بــودن یــا عــالــی بــودن؟ مــسئــلــه ایـــن اســـت». ! ما اگرچه قدردان زحمات و نتایج خوب سرمربی تیم ملی هستیم و هیچ علاقه‌ای نداریم که مربیانِ «از پشت فـــنــس تمرین دیده»، «من این فوتبالوووو نوموخااااامی» و «خیلی عذرمی‌خوام! خیلی ببخشیدی» هدایت تیم ملی را به دست بگیرند، اما با اخلاقی که از آقای کی‌روش سراغ داریم هیچ بعید نیست که چند روز دیگر با بیانیه جدیدی از جانب آقای کی‌روش روبه‌رو بشیم که «عالی شدن تـــیــــم مــــلــــی» را مــــشــــروط بـــه شــــرایــــط زیر کند:

 

    از آنجا که تجربه چندین سال زندگی در ایران به من نشان داده که «اینجا همه چی درهمه»، سازمان لیگ موظف است با مهندسی معکوس در اقدامی کارشناسانه و جدی ضمن جابه‌جایی برنامه ‌تیم ملی و برنامه بازی‌های باشگاهی، روزهای موسوم به «فــیــفــا دی» را بــه بــرگــزاری بازی‌های لیگ و جام حذفی اختصاص دهد تا در سایر روزهای سال، بازیکنان در اختیار کادر فنی تیم مالی باشند.

 

   وزارت امورخارجه ایران نیــز وظیفه دارد تا با انجام مذاکرات دیپلماتیک با کشورهایی مــثــل روســیــه ، انگـلـیـس، یونــان و ... که ما در لیگ آنها بازیکن لژیونر داریم، فدراسیون‌های این کـــشورهـــا را مـــلــزم به اجرای «بند یک» کـــنــد تا بازیکــنــان اصلی‌مان را به‌جــز در روزهای فیفادی هر وقت که اراده کردیم در اختیارمان قرار دهند. 

 

   مسئولان فدراسیون باید تمام تلاش خود را برای کاهش پارازیت‌های ماهواره‌ای به ویژه در روزهای پنجشنبه که بعضی شبکه‌ها برنامه‌های دیدنی دارند، چرا که همکار عزیزم سباستین عاشق این برنامه است! مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس موظف هستند تا ضمن فسخ قرارداد با سرمربی کروات‌ تیمشان، او را از کشور دیپورت نمایند.

 

    درصورت عدم همکاری باشگاه پرسپولیس و استــمــرار حــضــور بــرانکــو ایوانکــوهیچ در این تـــیـــم، مــسئــولان بــایـــد او را مـمـنوع‌التصویر، مــمـنــوع‌الــمــصــاحــبــه، مــمـنــوع الــبــیــانــیـــه و ممنوع‌الهرگونه‌کنفرانس‌ِخبری نمایند!  در صورت اجرایی نشدن هر یک از بندهای فوق، مسئولیت تمام نتایج تیم ملی در آینده و همچنین در گذشته ، به عهده خودتان و هفت جد و آبادتان است!

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83094

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی