ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کاپوچینو، کیک پنیر

تاریخ درج : دوشنبه ۴ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

«کــاپوچیــنو، کــیــک پــنــیــر» نــام مجموعه داستان‌های کــوتــاه از مـحـمـد صالح علاء است.داستان‌های این مجموعه، لحن و لطافت دلنشینی دارند و خواندنشان روح نواز است.نشر پوینده کتاب را منتشر کرده و شامل بیست داستان با نام های «نوبت اول بود عاشق می شدم»، «من سی و هشت بار مرده ام»، «جلد کتاب جبر من»، «زمان من باقی است»، «نان و گل سرخ»، «مونت پارناس»،«آگهی تابستانی»، «برف هر جایی را پیدا می کند، می‌نشیند»، «دوازده حرف»، «هوای عاشقی»، «توت فرنگی‌های یــــخ زده»، «لــپ هــمــوطن»، «آینه»،«نقاش بالا»، «درخت سیب»، «فردا»، «کــاپوچینو، کــیـک پـنـیر»، «عزیزم لطفا تهرانی باش»، «تنها خرمالوی روی درخــت» و «آهــوی جــان» است.در ادامــه یــکــی از داستان‌های کتاب به اسم دوازده حرف را می توانید بخوانید. باران مثل سیل می بارد. من خیس و ترید خودم را به پاتوق رساندم. دیدم هیچ یک از دوستانم نیامده اند. فقط آقایی که پشت میز رو به رویم نشسته مشغول جدول حل کردن است و همین که چشممان به هم افتاد، هر دو تبسم کردیم. من کج نشستم و مشغول شمردن قطره های باران روی پنجره شدم تا شنیدم آن آقا از من می پرسد: شما می دانید چوب دستی قانون چیست؟ پنج حرف است.
خندیدم و گفتم: شما جدول حل می کنید؟
گفت: بله.
گفتم: شاید باتوم.
دیدم با خوشحالی مشغول پر کردن جدول شد. مدتی در سکوت گذشت. باز گفت: اثری از اسکار وایلد. دوازده حرف است.
گفتم: بادبزن خانم ویندر.
گفت: نه. چون باید حرف سومش «ب» باشد تا با باتوم قانون درست دربیاد.
گفتم: پس گربه سفید.با صدای بلند گفت: گ ر ب ه س ف ی د. نه نمی‌شود. هشت حرف است.
گفتم: پس باید اسم کار دیگری از او باشد. چون او هم نمایش نامه نویس بوده هم شاعر.
نگاه عمیقی به من انداخت و گفت: اسکار فینگل افلاهرتی ویلز وایلد. اسم پدرش هم کنستانس للوید بوده. ایرلندی است.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/76030

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی