ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کتابی در نسبت اخلاق و حقوق حیوانات

تاریخ درج : سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
نشر کرگدن جدیدترین کتاب خود را منتشر کرد

تام ریگان نظریه‌پرداز «حقوق حیوانات» و همچنین «پدر حقــــوق حیوانات» است. وی در کتـــاب «حق حیوان، خطای انسان» می‌کوشد با نقد نظریه‌ها و مکاتب اخلاقی معروف و شناخته‌شده‌ای همچون قراردادباوری و فایده‌باوری، نظریه مطلوب خود را درباره حقوق حیوانات به تاسی از کانت و البته با نقد جنبه‌های محوری فلسفه او ارائه کند. نشر کرگدن کتاب «حق حیـــوان، خطای انســان» نوشته تام ریگان را با ترجمه بهنام خداپناه منتشر کرد. از این مترجم، پیش از این کتاب «آزادی حیوانات» نوشته پیتر سینگر به وسیله نشر ققنوس منتشر شده بود. کتاب حاضر اولین کتابی نیست که ریگان نظریه «حقوق حیوانات» خود را در آن ارائــه می‌کند. معروف‌ترین کتاب وی در این زمینه است که برای نخستین بار در سال 1983 منتشر شد و کتاب‌های بعدی وی پس از کتاب مذکور، در واقع شرح و بسط نظریه‌های او  در آن کتاب به شمار می‌روند. این کتاب از حیث اینکه به شرح و بررسی نظریه‌های مختلف اخلاقی پرداخته و نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها را به خصوص در مورد نظرشان درباره انسان‌ها در درجه اول و سپس درباره حیوانات مورد بررسی قرار می‌دهد درآمدی کلی و روان بر فلسفه اخلاق نیز محسوب می‌شود.اثر بدیع تام ریگان، در دفاع از حقوق حیوانات، یکـــی از اثرگذارترین آثار مربوط به حیوانات و اخلاقیات است. ریگان این ادعا که حیوانات نیز درست مانند انسان دارای حقوقی هستند را اثبات می کند.ریگان معتقد است ادعای شان اخلاقی غیرمستقیم یا نابرابر حیوانات و در نتیجه استنباط اینکه نمی توانند هیچ حقی داشته باشند، اشتباه است. وی همچنین بر این باور است که برپا ساختن یک شأن اخلاقی برابر بر یک اساس سودمندگرایانه ، رویکرد سینگر، اشتباه است. طبق نظریات ریگان، ما باید به این نتیجه برسیم که حیوانات همان شأن اخلاقی را دارند که انسان داراست، در ضمن این شأن اخلاقی بر حقوق بنا شده و نه اصول سودمندگرایانه.ریگان برای اثبات موضع خود بر ارزش ذاتی تکیه می کند. طبق نظر ریگان، هر موجودیتی که دارای حیات است ، موجودیتی است که دارای ارزش ذاتی است. موجودیتی که ارزش ذاتی دارد، موجودیتی است که ما باید او را محترم بشماریم، برای محترم شمردن چنین موجودیتی، نمی‌توانیم از او فقط به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف خود بهره بریم. در عوض، با هر چنین موجودیتی باید به خودی خود به عنوان یک هدف برخورد کنیم.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83419

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی