ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کلاهبرداری عده‌ای تسهیلات‌بگیر حرفه‌ای

تاریخ درج : دوشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
وزیر کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکسری تسهیلات‌بگیر حرفه‌ای داریم که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: به افرادی که موجب کارآفرینی در رسته‌های مشخص شوند از 50 میلیون تا 15 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود؛  اما قطعا از ارائه تسهیلات به تسهیلات بگیران حرفه‌ای جلوگیری می‌شود. به گزارش ایسنا، علی ربیعی با اشاره به اینکه بیمه اجتماعی فراگیر سالمندی و طرح روستایی عشایری در برنامه بعدی این وزارتخانه قرار دارد، گفت: تا امروز هزار و 105میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت برای مازندران پیش بینی شده که تا پایان سال 96 نمی توان آن را جذب کرد و نباید در این زمینه دقت فدای سرعت شود. وی با بیان اینکه یکسری تسهیلات‌بگیر حرفه‌ای داریم که اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، گفت: جهاد کشاورزی، پست بانک، صندوق کارآفرینی امید، بانک کشاورزی، بانک توسعه و تعاون، به صورت داوطلبانه به همراه ادارات کار به افرادی که خواستار تسهیلات هستند کمک خواهند کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به افرادی که موجب کارآفرینی در رسته های مشخص شوند از 50 میلیون تا 15 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت می شود؛ اما قطعا از ارائه تسهیلات به تسهیلات بگیران حرفه‌ای جلوگیری می‌شود.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/68365

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی