ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کمال‌الملکِ پیرو رامبرانت

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸

الهام ماهری/پژوهشگر  هــــنر

نام کمال‌الملک یا محمد غفاری را حتما بارها و بارها شنیده‌اید. او از مطرح‌ترین و شناخته‌شده‌ترین نقاشان ایرانی است که در دربار ناصرالدین شاه قاجار خوش درخشید. کمال‌الملک موفق شد نوعی هنر آکادمیک را در دربار تثبیت کند و این هنری بود که در اروپا به عنوان میراث استادان سبک‌های رنسانس و باروک معرفی می‌شد. ویژگی مهم این شیوه از نقاشی آن بود که تصویری دقیق و عکس‌گونه از واقعیت ارائه می‌داد و کمال‌الملک هم از ابتدا شیفته چنین هنری شده بود. به همین دلیل او بیشتر از نقاشان معاصرش در این جهت تلاش کرد و همیشه خود را پیرو استادانی چون رافائل و رمبرانت می‌دانست. کمال‌الملک اصول اولیه نقاشی را در دارالفنون و زیر نظر استادانی چون مزین‌الدوله فرا گرفت و خیلی زود راه خود را به دربار باز کرد. ناصر‌الدین‌شاه لقب نقاش‌باشی را به او اعطا کرد و زیر نظرش به یادگیری اصول نقاشی مشغول شد. بعد از کشته شدن ناصر‌الدین شاه، کمال‌الملک برای مطالعه به اروپا رفت و حدودا سه سال، از شهرهایی چون فلورانس، روم و پاریس بازدید کرد. به‌این‌ترتیب بود که او به طور جدی از سنت نقاشی ایرانی فاصله گرفت، به طبیعت‌نگاری محض روی‌ آورد و آن را رواج داد. 

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/104391

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی