ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کودکی در کارخانه

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

 در تاریخ عکاسی بسیاری از عکاسان و خبرنگاران و حتی افراد عادی عکس‌ هایی ثبت کرده‌اند که جهان را تکان داده‌ است. کم نبوده‌اند تصاویری که پس از انتشار، افکار عمومی جهان و حتی سیاستمداران جهان را تحت تاثیر قرار داده، تاریخ را عوض کرده‌اند و به تکان دهنده ترین عکس های تاریخ تبدیل شده اند. کودک کار کودکی در کارخانه پنبه در ایالت جورجیای آمریکا. عکس «لوئیس هسن» عکاس و جامعه‌شناس آمریکایی از این کودک در اوایل قرن بیستم، سبب شد جامعه با اشتغال کودکان و تاثیرات منفی‌اش مبارزه کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/77116

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی