ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

کودکی هایم کو؟

تاریخ درج : شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

مادرم می‌گفت: هیس پدر در خواب است
کودکی هایم رفت
همسرم می‌گوید: هیس، بچه ها در خواب‌اند
کودکی هایم گم شد بین دوخواب، دوسکوت
مادر فرداها، همه را خواهد گفت : هیس، سکوت
بی صدا خواهد بود زندگی وزبان، زائده ای
#حسین_پاکدل

url : http://www.isfahanziba.ir/node/72132

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی