ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گرمایش جهانی چه بلایی سر لاک‌پشت‌ها می‌آورد؟

تاریخ درج : شنبه ۲۶ امرداد ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

یکی از عوامل مهم تهدیدکننده تنوع زیستی، گرمایش جهانی است. مطالعات انجام شده در سایر کشورها و مناطق در زمینه تاثیر گرمایش جهانی روی گونه‌های جانوری نشان می‌دهد که بر اثر افزایش دما، ترکیب جنسیتی خزندگان به هم می‌خورد. به گزارش ایسنا، گرمایش جهانی، ترکیب جنسیتی خزندگان به‌ویژه لاک‌پشت‌ها را به هم می‌ریزد. بر اثر افزایش دما، لاک‌پشت‌های دریایی عمدتا با جنسیت ماده به دنیا می‌آیند و این در حقیقت یک فاجعه است. در باره جزئیات تاثیر گرمایش جهانی روی حیات و بقای لاک‌پشت‌های دریایی اصغر مبارکی، متخصص حوزه خزندگان و کارشناس تنوع زیستی سازمان محیط زیست، نکاتی را مطرح کرده که تعدادی از آنهابه شرح زیر است: بر اساس برآوردهای سازمان‌های علمی‌بین‌المللی تا ۱۰۰ سال آینده احتمال افزایش دمای کره زمین تا پنج درجه وجود دارد؛ بنابراین در سال‌های آتی افزایش روند دما روی جمعیت‌های لاک‌پشت‌های دریایی موثر خواهد بود و این موضوع محرز است که افزایش گرمایش جهانی باعث افزایش دمای سواحل و تاثیر آن روی جنسیت نوزادان می‌شود و ترکیب جنسیتی لاک پشت‌ها را به هم می‌ریزد.لاک‌پشت‌های دریایی بر اثر گرمایش جهانی مجبور به تغییر رفتارهای طبیعی خود می‌شوند. بر اثر تغییر اقلیم توقعی که از لاک‌پشت‌های دریایی داریم این است که مسیر مهاجرت خود را برای دستیابی به محیط خنک‌تر تغییر دهند یا فصل لانه‌سازی یا حتی محل لانه‌سازی خود را عوض یا زودتر از موعد طبیعی به سمت لانه‌سازی حرکت کنند؛ بنابراین لاک‌پشت‌های دریایی در شرایط گرمایش، واکنش‌های مختلفی از خود نشان می‌دهند.گرمایش جهانی باعث افزایش سطح آب دریاها به‌ویژه در سواحلی که شیب کمی‌دارند، می‌شود. در این شرایط این احتمال زیاد است که مناطق تخم‌گذاری لاک‌پشت‌های دریایی زیر آب برود.اخیرا درباره تاثیر اقلیم روی لاک‌پشت‌های دریایی منطقه‌ای در استرالیا گزارشی منتشر شد که بر مبنای آن بر اثر افزایش دمای ناشی از تغییر اقلیم، ۹۹ درصد لاک‌پشتان، ماده سر از تخم درآورده‌اند. این گزارش نشان می‌دهد که در  یک منطقه از شمال استرالیا ۹۹ درصد لاک‌پشت‌های دریایی با جنسیت ماده به دنیا می‌آیند و این در حقیقت یک فاجعه است.افزایش جنس ماده در میان لاک‌پشت‌ها باعث می‌شود نسبت بین جنس نر و ماده در جمعیت لاک‌پشت‌های دریایی به هم بخورد و این گونه‌ها را به مرز انقراض نزدیک‌تر کند.در حالت طبیعی، نسبت جنسیتی که بین لاک‌پشت دریایی داریم، یک نر به دو یا سه ماده است و اگر این نسبت با کمترین تغییر به هم بخورد، نگران‌کننده است. متاسفانه مطالعات جمعیتی که روی لاک‌پشت‌های دریایی و نوزادان آنها در استرالیا انجام شده، نشان می‌دهد نسبت نوزادان نر به ماده ۱۰۰ به یک است و این یک فاجعه در نوع خود است.قطعا باید توجه داشته باشیم که با برهم خوردن ترکیب جنسیتی لاک‌پشت‌های دریایی، چه تعداد لاک‌پشت ماده از چرخه تولید و باروری خارج می‌شوند و توان لانه‌سازی نخواهند داشت.تاثیرگذاری دمای محیط لانه بر تعیین جنسیت لاک‌پشت‌ها یک امر اثبات شده است. دمای بحرانی (دمایی که تعیین جنسیت در آن صورت می‌گیرد) برای لاک‌پشت‌های سبز به‌عنوان یک گونه شاخص از لاک‌پشت‌های دریایی، ۲۹,۳ درجه سانتی‌گراد است؛ بنابراین از آنجا که این گونه به‌شدت به افزایش دما حساسیت دارد، در دمای بالای ۳۴ درجه سانتی‌گراد همه نوزادان این لاک‌پشت می‌میرند.

 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/99788

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی