ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گفتاورد

تاریخ درج : پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸
شماره روزنامه: 

دوری از تعصب و خشک‌اندیشی

تنها مواردی که بردباری نکردن حقی انسانی است: 

هر خطایی جرم [و مستوجب مجازات] محسوب نمی‌شود، مگر اینکه موجب اخلال در جامعه شود. خطایی موجب اخلال در جامعه است که تعصب و خشک‌اندیشی را القا کند. در نتیجه برای اینکه انسان‌ها سزاوار بردباری شوند، باید از تعصب و خشک‌اندیشی عاری شوند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/107454

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی