ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

گوجه هم پوششی شد !

تاریخ درج : پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

درحالی که گوجه فرنگی بار دیگر به قیمتی متعادل در بازار رسیده است ، یک محموله قاچاق از این محصول می توانست شوکی بزرگ و جدید به بازار وارد کند.مسئول گمرک خرمشهر اما از کشف یک محموله بزرگ قاچاق گوجه فرنگی خبر داد و گفت ۴۹ کانتینر گوجه فرنگی که قرار بود در پوشش گل کلم از کشور خارج شوند ، کشف و ضبط شده اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/83093

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی