ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یادت نرود

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

اما من و تو. من نویسنده و تو خواننده نباید یادمان برود. یادمان نرود که در کوچه های شهر، یتیمانی نشسته اند چشم به راه کسی که از راه برسد. یادت نرود زبان سرخ آزادگی باشی، حتی اگر سر سبزت به باد رفت. یادت نرود به جست‌وجوی نور بروی، هرقدر هم که کوچه ها گلی و تاریک بود و طولانی که در انتهای راه، حتما روزهای روشنی نشسته به انتظار، روزهایی که مهربانی آیین مشترک آدمیان دنیاست. از یاد نبر خورشید به آسمان آبی بازخواهد گشت، هرقدر هم که شب و تاریکی فریاد بکشند، ماندنی  هستند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75228

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی