ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یارسیزدهم

تاریخ درج : پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 

کلا تاریخ تکرار می شود . بالاخره شماره پیراهن 12 تیم ملی هم صاحب پیدا کرد، ولی آنقدر در این زمینه کاندیداها زیاد هستند که مردم دیگر یار دوازدهم نیستند. شاید سیزدهم ،  شاید چهاردهم و شاید هیچی ...! 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/74173

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی