ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یک اصفهانی در تیم ملی واترپلو

تاریخ درج : دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

اردوی آماده‌سازی مــلــی‌پوشان واترپلوی ایران برای حــضـــور در رقابت‌هـــای انتــخــابــی المپیک با حضور ۱۸ بازیکن در استــخـــر بین‌المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری می‌شـــود کــه از اصفهان، امیر دهداری در این اردو حضور خواهد داشت.

به گزارش برنـــا، مــلــی‌پوشان واترپلوی ایران در ادامه پیگیری اردوی آماده‌سازی پیش از رقابت‌های انتخابی المپیک در سال جدید، هر روز در دو نوبت صبح و عصر، تمرینات خود را در استخر بین‌المللی مجموعه ورزشی شهید شیرودی پیگیری می‌کنند. این اردو با حضور ۱۸ بازیکن زیر نظر الکساندر چیریچ، سرمربی تیم ملی واترپلوی ایران برگزار می‌شود. 

url : http://www.isfahanziba.ir/node/92973

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی