ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

یک نفر

تاریخ درج : شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

بعضی ها بیشتر از انتظارمان، انتظارمان را بر طرف می کنند، انگار فقط آنها باید بگویند : «چیزی نیست!» آن وقت دیگر چیزی نیست، نگرانی معنا ندارد...هر کسی یک نفر را دارد که خیالش را راحت کند، یک نفر که بر خلاف بقیه زیاد هم حرف نمی زند، گاهی یک جمله می گوید و همان یک جمله کار هزار صفحه حرف را می کند...باید آن یک نفر را داشت وگرنه کارمان پیش نمی رود .آن یک نفری که گاهی لازم نیست حتی حرف هم بزند، آن یک نفری که حتی وقت درد و دل لازم نیست سیخ روبه رویمان بنشیند، همانی که مشغول کارش است و ما تمام حرف هایمان را می زنیم و او آخر سر، نگاه طولانیش را جواب میکند و دستش را دو بار روی دستمان می کوبد ، آرام که انگار همه چیز را گفته. نگران نباش. نترس. اضطراب نداشته باش و . . .

url : http://www.isfahanziba.ir/node/69185

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی