ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

۲۰ درصد GDP کشور در تهران است

تاریخ درج : دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
توسعه غیر متوازن

ویژگی تهران در مقایسه با شهرهای بزرگ، کوتاه بودن دوران جمعیت‌پذیری، رشد و گسترش شدید آن در جایگاه یک کلان‌شهر بزرگ ملی و منطقه‌ای است. جمعیت تهران از ۱,۵ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از هشت میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است، یعنی طی ۶۰ سال بیش از پنج برابر شده که کمتر شهری در جهان چنین رشدی را تجربه کرده است.همچنین مساحت این شهر از ۱۰۰ کیلومترمربع در سال ۱۳۳۵ به ۷۳۰ کیلومتر در شرایط فعلی رسیده، یعنی طی ۶۰ سال شهر ۷,۵ برابر بزرگ‌تر شده است. بنابراین می‎توان گفت که این شهر از لحاظ اجتماعی و فرم کالبدی مسیر پایداری را طی نکرده است. این آشفتگی و رشد شتابان در جمعیت و بی‎قوارگی در توسعه کالبدی، بدون تردید با نظام مالی و شیوه‎های درآمدی شهر مرتبط است. از لحاظ سیاسی- اداری بیش از ۱۸درصد کل کارکنان دولت، بیش از ۲۵ درصد کارکنان بخش قضایی و قانون‎گذاری در تهران هستند. از لحاظ اجتماعی- فرهنگی، ۱۸درصد کل دانشجویان کشور و نزدیک به ۵۰ درصد استادان دانشگاه در تهران شاغل هستند و بیش از ۱۸ درصد پزشکان متخصص کشور در تهران حضور دارند.  بیش از ۵۰ درصد مطبوعات کشور در تهران منتشر می‏‌شوند. از نظر اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و ۲۰ درصد کل GDP  کشور مربوط به تهران است. آیا تهران غول اقتصاد خوار ایران است؟

url : http://www.isfahanziba.ir/node/75475

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی