ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

۲۲۰ هزار مجرد قطعی در کشور

تاریخ درج : یکشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
پدیده نوظهور تجردگرایی در حال شکل گرفتن است

مدیر کـل دفتر جمعیت نیروی کار مرکز آمار ایران و مدیر کل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در برنامه‌ای رادیویی گفت: طبق آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده داریم و همچنین تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.به گزارش ایسنا، علی اکبر محزون افزود: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می‌گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار می‌رسد.محزون با بیان اینکه پدیده های نوظهور در خانواده های ایرانی همچون تجردگرایی در حال شکل گرفتن است، تصریح کرد: در سال های اخیر سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده که بند چهارم آن به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق و آسان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد اشاره می‌کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/88461

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی