ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

10 تا 30 هزار تومان به ازای هر دانش‌آموز کافی است؟

تاریخ درج : دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 
سرانه مدارس بالاخره آذرماه می‌آید!

امسال و بعد از گذشت نزدیک به دو ماه از بازگشایی مدارس، به تازگی علی اللهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از پرداخــت سرانـــه مدارس در آذرماه خــبر داده است.به گزارش فارس، سرانه مدارس از آن دست مسائلی است که در چند سال گذشته عدم تخصیص به‌موقع آن مشکلی بر مشکلات اولیای مدارس اضافه کرده است.سرانه‌ای که به نسبت بودجه آموزش و پرورش، سالانه کمی بر میزان آن به ازای هر دانش‌آموز اضافه می‌شود؛ اما باز هم جواب‌گوی هــزینه‌های جاری مدارس نیست. مسئله‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان بودجه‌ای، دلیل آن عدم بهینه‌سازی هزینه‌ها در آموزش و پرورش است. به گفته وی پرداخت سرانه 114 میلیارد تومانی مدارس از ابتدای آذر ماه آغاز می‌شود که با توجه به تعداد دانش‌آموزان به ازای هریک از آنها با توجه به استان و منطقه آموزش و پرورش بین 10 تا 30 هزار تومان است و اولویت توزیع سرانه هم از مدارس مناطق محروم خواهد بود.همین میزان، برای بسیاری از مدارس حتی در استان تهران هم بسیار ناچیز است، مدارسی که در طول سال باید میلیون‌ها تومان بابت قبض برق، گاز و آب پرداخت کنند و برای تهیه گچ مدرسه هم دستشان جلوی خانواده‌ها دراز است و اگر مشارکت برخی خیران نباشد دخل و خرجشان به هیچ نحو باهم جور در نمی‌آید!مدیرکل آموزش و پرورش استان سیستــان و بــلوچســتــان، سال 94 در حالی که سرانه مدارس این استان به ازای هر دانش‌آموز 25 هزار تومان بوده است، آن را ناچیز می‌داند؛ آیا امسال با توجه به افزایش هزینه‌ها بودجه تعیین شده کافی است؟ چه زمانی قرار است با برنامه‌ریزی دقیق کارشناسانه، مشکل سرانه مدارس حل شود و معضلی به نام سرانه پایین وجود نداشته
باشد؟به نظر می رسد این مسئله آنقدرها هم بغرنج نیست؛ سال 92 طرح «اقتصاد آموزش و پرورش بدون تکیه بر منابع دولتی» در وزارت آموزش و پرورش تهیه شد و تمام راه‌هایی که برای رسیدن به راهبرد حل مشکلات اقتصادی آموزش و پرورش وجود داشت در آن پیش‌بینی شد. به نظر می‌رسد این طرح با کمی اصلاح می‌تواند بسیاری از مشکلات این وزارتخانه را حل کند و با کم کردن هزینه‌های اضافی راه را برای افزایش سرانه مدارس، تخصیص به‌موقع و مدیریت درست مصرف آن فراهم کند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61391

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی