ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

43 پارک علم و فناوری در کشور

تاریخ درج : پنجشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
شماره روزنامه: 
در میان همه محدودیت ها، پیشرفت داشته ایم

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه امروز در بین کشورهای اسلامی از نظر علمی اول هستیم، گفت:یعنی این اتفاق در میان همه محدودیت هایی که بر ما حاکم بوده، افتاده است.منصور غلامی در گفت و گو با مهر بیان کرد: اگر می گوییم کشور ما از نظر تولیدات علمی رتبه ۱۶ را دارد یعنی در رقابت با بسیاری از کشورها جایگاهی برای خود پیدا کرده است؛ در بـــرخی رشتـه های علمی چهـــارم و هفتــم و نهـــم هستیم.وی  با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، از نظر کارشناسان فنی محتاج به کارشناسان کشورهای دیگر بودیم و پزشکان ما از فیلیپین و پاکستان و هندوستان می آمدند، تصریح کرد: کارشناسان صنعت نفت از کشورهای دیگر می آمدند، حتی کارشناسانی که در حوزه صنعت‌های کشاورزی تا خودروسازی و قند و ... فعالیت داشتند  عموما از خارج بودند.وی با تاکید بر اینکه ماموریـت اصلی دانشگاه در بــــدو انقلاب تــربیــــت نیروی انسانی بود و سپس توسعه دانشگاه‌ها با ایجاد رشته‌ها و دانشکده های جدید و ارتقای دوره‌های آموزشی پیش رفت، افزود: در شرایط فعلی هیچ کارشناس خارجی در کشور نداریم که مسائل و کارهای عادی و معمولی ما را مدیریت یا مشاوره دهد؛ در صنایع دفاعی هیچ احدی به عنوان کارشناس خارجی وجود ندارد، در حالی‌که پیش از انقلاب مستشاران نظامی آمریکا این حوزه را مدیریت می کردند.وزیــــر علـــوم، تحقیقات و فنــــاوری خاطرنشـــان کــرد: اما یک مقـــداری با تاخیر وارد بخش پژوهش در دانشگاه‌ها شدیم، اعم از پژوهش‌های کاربردی یا علوم پایه و زیستی. غلامی همچنین با اشاره به اینکه در این راستا مراکز رشد دانشگاهی و پارک های علم و فناوری شکل گرفت، اظهار داشت: ۱۹۰ مرکز رشد دانشگاهی تنها در دانشگاه‌ها داریم که کار حمایت از شرکت‌های کوچک و صاحبان ایده را انجام می دهد.وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ۴۳ پارک علم و فناوری در کشور داریم که از شرکت‌های دانــش بنیــان حمــایت می کننـــد و خـــدمـات ارزان قیمت و رایـــگان در اختیـــار آنهـــا قرار می دهنـــد، تصریح کرد: در بخش پارک‌های دانشگاهی چهار هـــزار شــرکت دانــش بنیــان مستقر داریم؛ برخی از اینهـا تولیــداتی دارنــد که به کشــورهای دیگر صـــادر می شود. وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه داد: در دوره ۴۰ ساله انقلاب، دانشگاه‌ها از سه فاز تربیت نیروی انسانی به توسعه تحقیقات و توسعه فناوری، تبدیل فناوری به ثروت، کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار حرکت کرده اند.

url : http://www.isfahanziba.ir/node/90424

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی