ویژه نامه ها

اشتراک الکترونیکی روزنامه

CAPTCHA ی تصویری

شماره های پیشین

Paolo Maldini

تاریخ درج : چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶
شماره روزنامه: 

مالدینی در مورد مصاحبه ونتورا مبنی بر مشخص بودن حضور ایتالیا در پلی‌آف به خاطر همگروهی با اسپانیا گفت: «این جمله کشنده بود؛ زیرا اسپانیا در حال حاضر بهتر از  ماست و در مسابقه رودررو این موضوع ثابت شده است پس احتمال حضور در پلی آف همیشه وجود داشت.»

url : http://www.isfahanziba.ir/node/61116

اصفهان زیبا را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

 

 

ضمائم روز

پیوست‌ها

  

 

 

بایگانی